h

Nieuws uit 2011

29 november 2011

Hogere snelheid heeft negatief effect

De verhoging van de maximumsnelheid kan niet anders dan negatieve gevolgen hebben. SP-statenlid Fred Gersteling: “Ik wil van het provinciebestuur opheldering hebben hoe groot deze gevolgen in Noord-Holland zijn voor fijnstof en geluidsoverlast en wat de effecten daarvan zijn op nieuwbouw van woningen en op natuurgebieden. Wat de SP betreft spreekt Noord-Holland zich uit tegen de plannen van de minister.”

Lees verder
23 november 2011

Paswerkbus blijft rijden

De bus die de 300 medewerkers van Paswerk naar het werk brengt en om 5 uur weer naar huis, blijft rijden en wordt niet per 11 december wegbezuinigd, waartoe de provincie begin november had besloten. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "Wij zijn blij dat de provincie tot andere gedachten is gekomen. In de statenvergadering van 7 november hebben wij de gedeputeerde gevraagd het collegebesluit van een week eerder over de Paswerkbus, nog eens onder de loep te nemen. De Paswerklijn werd 12 jaar geleden nl niet voor niets in het leven geroepen: de eigen buslijn was nodig om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de sociale werkvoorziening Paswerk veilig thuis kwamen na een dag hard werken. De provincie heeft onze oproep kennelijk ter harte genomen en dat doet ons deugd."

Lees verder
21 november 2011

Noord-Holland moet kiezen voor natuurbehoud

De provincie Noord-Holland moet kiezen voor natuurbehoud en daarom niet instemmen met de plannen van staatssecretaris Bleker. Dit pleidooi wordt vandaag door de SP aan de voorzitter van de commissie Ruimte en Milieu aangeboden. SP-statenlid Fred Gersteling: “Bleker trekt zijn handen van de natuur af, dat moeten wij niet willen accepteren, daar is de natuur veel te kwetsbaar voor.”

Lees verder
20 november 2011

Provincie zou oordelen van de Rekenkamer af moeten wachten

De SP vindt het verontrustend dat het Provinciebestuur (GS) niet de beleefdheid opbrengt de resultaten van het door de Proviale Staten gevraagde rekenkameronderzoek af te wachten. SP-statenlid Colette Sacco: "De provincie stoomt door, en lijkt niet te beseffen dat de volksvertegenwoordiging, PS dus, bepaalt en niet GS. De provincie past voorzichtigheid, we hebben in Noord-Holland genoeg ellende gehad wat betreft slecht geleide jeugdzorg."

Lees verder
10 november 2011

Besluit Fort Benoorden moet herzien worden

De SP wil dat het project Landal opnieuw onder de loep wordt genomen nu de Raad van State heeft bepaald dat het bestaande wegennet de verwachte verkeersdrukte niet aan kan. SP-statenlid Fred Gersteling: "Het Landal park is voor de ontsluiting afhankelijk van de versmalde Vergierdeweg en de route door Spaarndam-West. Die laatste is volgens de Raad van State nu al te krap. Deze uitspraak is dus van groot belang bij de beoordeling van de impact van de ontwikkelingsplannen van het fort op het verkeer in Spaarndam. Wat ons betreft wordt het Landalplan bij het oudvuil gezet."

Lees verder
9 november 2011

Natuur krijgt de kans

De provincie neemt het idee van de SP over te onderzoeken of we hier en daar in de provincie natuur haar eigen gang kunnen laten gaan. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: “Het rijk bezuinigt enorm op natuur en wil een kleinere Ecologische Hoofdstructuur. Gelukkig gaat onze provincie daarin niet mee: de Ecologische Hoofdstructuur blijft overeind en als we minder ingrijpen in de natuur houden we hier in Noord-Holland ook nog geld over om nog meer mogelijk te maken op dat gebied.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier