h

Nieuws uit 2011

27 januari 2011

Strippenkaart in Noord-Holland niet afschaffen

De SP vindt dat het gebruik van de strippenkaart in Noord-Holland niet beëindigd mag worden en zeker niet op korte termijn, zoals uit berichtgevingen in de media op te maken valt. Er zijn nog zoveel nadelen en problemen aan de ov-chipkaart verbonden dat reizigers in Noord-Holland gewoon gebruik moeten kunnen blijven maken van de strippenkaart. De SP heeft de volgende schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld.

Lees verder
18 januari 2011

SP keurt geheim overleg van VVD-gedeputeerde Post af

De SP is het niet eens met de achterkamertjespolitiek die gedeputeerde Post (VVD) bedrijft, door achter gesloten deuren met gemeenteraadsleden van Drechterland over de Westfrisiaweg te praten. Als de gemeenteraad van Drechterland voet bij stuk houdt dreigt het regioakkoord voor de Westfrisiaweg te sneuvelen. Het is een slechte zaak als oneigenlijke middelen zouden worden ingezet om de gemeenteraad van Drechterland onder druk te zetten.

Lees verder
17 januari 2011

SP-voorstellen voor beter openbaar vervoer tegengehouden door collegepartijen

In de laatste vergadering van Provinciale Staten hebben GroenLinks, PvdA, CDA en VVD vijf voorstellen van de SP geblokkeerd om in totaal 60 miljoen euro te besteden aan beter openbaar vervoer. De SP diende de verbeteringsvoorstellen in om meer evenwicht aan te brengen in de 100 miljoen euro aan vooral prestigeprojecten van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
17 januari 2011

Geheime documenten randmeer alsnog openbaar?

In reactie op het WOB-verzoek (wet openbaarheid bestuur) van de SP en actiegroep Wierings Beraad adviseert de provinciale bezwaarschriftencommissie nu aan het provinciebestuur om de geheimhouding van Wieringerrandmeerdocumenten op te heffen.
SP-statenlid Richard de Graaf: ,,Gedeputeerde staten moeten nu de stukken openbaar maken of we kunnen naar de rechter stappen. Het advies van de hoor- en adviescommissie geeft daarvoor voldoende aanknopingspunten. Hun brief is op dit punt duidelijk: het advies zou hierbij in acht genomen moeten worden en per document moet worden aangegeven waarom openbaarmaking anders geweigerd wordt.”

Lees verder
6 januari 2011

Veel ervaring op SP-lijst voor Noord-Holland

Met het Amsterdamse gemeenteraadslid Remine Alberts als lijsttrekker en een aantal zittende Staten- en raadsleden hoog op de lijst kiest de SP voor ervaring bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Noord-Holland op 2 maart. Alberts heeft zich tot doel gesteld de grote overwinning van vier jaar geleden in de Staten te herhalen: 'De SP heeft de taak de verrechtsing en ontmenselijking te stoppen. Daarvoor moeten we groot zijn in de provincies en daarmee dus ook in de Eerste Kamer. Ik neem die taak graag op me.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier