h

Nieuws uit 2006

21 december 2006

Provincie Noord-Holland wil groter groeien

Provincie Noord-Holland wil dat de Antilliaanse eilanden Sint Eustatius, Bonaire en Saba onder de provincie gaan vallen. De provincie kwam op het idee toen de eilanden dit najaar een akkoord hadden gesloten over een nieuwe status. De provincie heeft een brief aan het kabinet gestuurd om dit formeel te regelen.

Lees verder
21 december 2006

SP kandidatenlijst vastgesteld

De Socialistische Partij heeft haar kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Noordholland vastgesteld. De lijsttrekker is Dago Wellink. De 57-jarige Diemenaar is momenteel werkzaam als beleidsmedewerker bij de provincie Flevoland.

Lees verder
20 december 2006

SP wil dat Veiligheidsraad onderzoek doet naar bruggen

In Zaanstad zijn bij een- en dezelfde brug recent in korte tijd verschillende aanvaringen geweest. Deze brug wordt sinds kort op afstand bediend. De SP denkt dat het een met het ander te maken heeft.

Lees verder
19 december 2006

Mogelijk handje klap bij toetsingscommissie en evaluatie

Sinds 2003 is de provincie aan het reorganiseren. Doel is: de provincie gaat het met 500 man personeel minder doen en de organisatie komt op orde. Deze provinciale reorganisatie is nu getoetst door een commissie. Op zich geen slechte zaak, maar de vraag is of deze commissie wel echt onafhankelijk is. Zo is de voorzitster een partijgenoot van de huidige verantwoordelijk gedeputeerde. Bovendien is de onderzoeksopdracht niet in overleg met de Ondernemingsraad vastgesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toetsingscommissie toe een hele andere zienswijze komt dan de voorzieningenrechter en de bezwarencommissie. De provincie gaat op deze -onverkwikkelijke- weg ondertussen gewoon voort, want nu gaat het gerucht dat PriceWaterhouse Coopers, de huisaccountant van de provincie, de reorganisatie gaat evalueren. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
17 december 2006

SP-kerstpakketten en dat van Klaas Breunissen (GL) naar Ama's

De provinciale kerstpakketten van de SP en die van de GL-er Klaas Breunissen gaan dit jaar naar een groep Ama's (minderjarige asielzoekers) in Heerhugowaard. De groep die het betreft zijn allemaal ouder dan 18 jaar en ook allemaal nog in procedure. Omdat ze ouder zijn dan 18, kunnen ze geen gebruik meer maken van de reguliere opvang. Ze zijn met andere woorden illegaal en dakloos.

Lees verder
12 december 2006

Op de plaats rust voor gemeentelijke herindelingen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn een procedure gestart die kan leiden tot de herindeling van verschillende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Hoe die herindeling er precies uit komt die zien is nog de vraag. De SP is niet per definitie tegen herindelingen, maar groter is niet automatisch beter en een bewezen draagvlak onder de inwoners is voor de SP essentieel. De provincie houdt een enquête waarin u uw mening kan geven over de herindeling in de Gooi en Vechtstreek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier