h

Ruimtelijk beleid III: Gemeenten

16 juni 2020

Nieuwe gemeente Dijk en Waard nog geen gelopen race

Foto: Foto / NHNieuws

Al enkele jaren werken de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk toe naar een fusie. Onlangs werd de fusienaam bekend: Dijk en Waard. Toch is niet iedereen enthousiast over het samenvoegen van de twee gemeenten tot één nieuwe, zo bleek tijdens de statencommissievergadering EFB afgelopen maandag.

Lees verder
11 januari 2019

Bijzonder rietland ten prooi aan dure luxewoningen

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Wormerland wil graag zeven dure luxewoningen bouwen op een kostbaar stukje rietland aan de Zaan bij Oostknollendam. Hiervoor wil Wormerland een regeling inzetten uit het tijdperk van de voor corruptie veroordeelde ex- gedeputeerde Ton Hooijmaijers. De regeling is als volgt: projectontwikkelaars mogen in natuurgebied bouwen, mits ze per woning 10.000 euro storten in een Groenfonds, zodat elders wellicht natuur kan worden ingekocht.

Lees verder
3 januari 2019

Provincie mag niet zwichten voor projectontwikkelaar!

Foto: Schagen FM / Schagen FM

De gemeente Schagen wil door middel van geld de provincie Noord-Holland ervan overtuigen een woonwijk te mogen bouwen in beschermd weidevogelleefgebied. Daar mag de provincie Noord-Holland natuurlijk niet voor zwichten!

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Rechter beslist over toekomst van ZAP

SP-statenlid Marnix Bruggeman, gisteren aanwezig, gaat Gedeputeerde Staten vragen stellen over de kruimelgevallenregeling. ,,Gemeenten maken er misbruik van. Voorschriften in een bestemmingsplan over zaken als bouwhoogte zijn er toch niet voor niets?”

 

Lees verder
30 maart 2018

Kunnen de ballen op de bollenvelden door de beugel?

Foto: anna de groot / anna de groot

De SP houdt zich – samen met de actiegroep Geen ballen maar Bollen – al zo'n jaar of twee bezig met voetbalvelden in Egmond, gemeente Bergen. Drie voetbalclubs gaan fuseren, zij willen voetballen op een stuk grond dat eigenlijk bedoeld is voor bollenteelt. In het voorjaar leveren de bloeiende bollenvelden een mooi uitzicht op Egmond op. Een uitzicht dat door de Egmonders hoog gewaardeerd wordt.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Meeste statenfracties voor vertrek bedrijf ZAP uit Van Ewijcksluis

Deze nieuwe wending in een slepende zaak is volgens SP-statenlid Marnix Bruggeman het resultaat van overleg tussen statenfracties, maandagmiddag in Haarlem.
ZAP komt mogelijk in aanmerking voor de provinciale 'ruimte voor ruimte-regeling', aldus Marnix Bruggeman. "Een vergoeding is nu niet het belangrijkste. Het gaat eerst om een principe-uitspraak over bouwen aan de Kerkweg."

Lees verder
16 december 2016

Kans dat overlast gevend ZAP verhuist stuk groter

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde staten vinden nog steeds dat het bedrijfscomplex van de Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelers vereniging Royal ZAP uit het dorpje Van Ewijcksluis moet verdwijnen. Dit hebben zij vandaag laten weten in antwoorden op schriftelijke vragen van de statenfracties van SP, PvdA en Ouderenpartij. B&W van de gemeente Hollands Kroon staan op het punt een vergunning te verlenen voor uitbreiding van het overlast gevende bedrijf op de huidige plek. Het bedrijf staat op 12 meter afstand van woningen.Lees verder
2 november 2016

Waarom geen verplaatsing pootaardappelaar ZAP?

Tot twee maal toe had de provincie beloofd te helpen bij de verplaatsing van het bedrijfscomplex van de Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging Royal ZAP uit het dorpje Van Ewijcksluis. Nu wil het bedrijf uitbreiden op de huidige locatie. SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft samen met PvdA en Ouderenpartij Noord-Holland aan gedeputeerde staten gevraagd waarom zij hun belofte niet nakomen.Lees verder

Noordhollands Dagblad: Vragen van statenfracties over nieuwbouw coöperatie ZAP

De statenfracties van SP, Ouderenpartij en PvdA wijzen in hun vragen aan Gedeputeerde Staten op de eerdere afwijzing van uitbreiding in de dorpskern en op de belofte om mee te werken aan verplaatsing. Zij zijn verbaasd over het nieuwe plan van ZAP. Marnix Bruggeman van de SP: „Zo’n bedrijf hoort niet meer thuis in een woonomgeving. Wij zetten in op vestiging aan de Kerkweg.”

Lees verder

JAS: SP, ONH en PvdA stellen vragen over plannen van ZAP

SP, Ouderenpartij Noord-Holland en PvdA hebben aan gedeputeerde staten schriftelijke vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van Royal ZAP aan de Binnenhaven Van Ewijcksluis. De Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging Anna Paulowna Royal ZAP, de gemeente Hollands Kroon en de provincie hebben jarenlang overlegd over verplaatsing van het bedrijf naar buiten de bebouwde kom. De drie statenfracties willen nu weten waarom dit niets heeft opgeleverd. Omwonenden kampen al vele jaren met geluid-, stof- en verkeersoverlast van de bedrijvigheid van Royal ZAP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier