h
16 juli 2024

SP stelt vragen over afnemende populatie blauwe kiekendief

De SP wil weten of het door de landbouwmethodes komt dat de populatie van de blauwe kiekendief zo sterk terugloopt. Dit stelt zij in vragen aan het provinciebestuur. Fractievoorzitter Remine Alberts: “De berichtgeving over deze beschermde vogel mag niet genegeerd worden. Verantwoordelijk gedeputeerde Kocken moet laten zien dat zij het ook zorgelijk vindt. De SP wil dan ook weten welke maatregelen zij in petto heeft.”
Onlangs verscheen in Trouw het bericht dat de blauwe kiekendief het niet langer redt in Nederland. Er worden exemplaren van deze beschermde soort dood gevonden die sterk verzwakt zijn. Dat betekent dat er voor deze roofvogel geen prooidieren meer zijn. Het is dan ook de vraag waardoor deze prooidieren er niet meer zijn en of er een relatie is met de manier waarop landbouw gedreven wordt. Alberts: “De zogeheten gewasbeschermingsmiddelendie daarin worden toegepast kunnen ervoor zorgen dat de aantallen prooidieren als konijnen en muizen sterk teruggelopen zijn.”
Lees hier de vragen: 

Lees verder
27 juni 2024

Klimaatontkenning: Het Gevecht Tegen Grote Bedrijven en Misleiding

In een tijd waarin we steeds meer weten over de wereld om ons heen, is het vreemd dat er nog steeds mensen zijn die niet in klimaatverandering geloven. Wie zijn deze klimaatontkenners, en waarom houden ze vast aan hun overtuigingen, ondanks dat het bewijs duidelijk is? 

Lees verder
19 juni 2024

Standpunt SP: stop de afbraak en investeer in goed en betaalbaar openbaar vervoer

Foto: Joaquin Alexander

De afgelopen jaren is het OV-netwerk steeds verder uitgekleed: buslijnen naar kleinere plaatsen zijn vervangen door bel- en buurtbussen of zijn helemaal verdwenen. Scholieren uit dorpen zijn het volgende slachtoffer van deze afbraakpolitiek: bijna alle scholierenlijnen worden in juli geschrapt. De SP vindt dat de hele provincie goed bereikbaar moet zijn. Dat is het beste te bereiken met een provinciaal OV-bedrijf, wat beter is voor zowel de reiziger als de positie van de buschauffeurs. 

Lees verder
4 juni 2024

SP agendeert overlast door ICL Fertilizers: provincie gaat actie ondernemen

Gedeputeerde Jeroen Olthof zegde in antwoord op vragen van de SP toe dat de provincie gaat meewerken aan het meten van de uitstoot. Ook zal er scherp worden gekeken naar de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning. Hij sluit zich aan bij een mede door de SP ingediende motie van de gemeenteraad van Amsterdam om de luchtkwaliteit in deze regio te onderzoeken.  

Lees verder
4 juni 2024

Nieuwe dienstregeling Noord Holland Noord

Foto: Rigo Wijdoogen

Connexxion voert per 21 juli 2024 een nieuwe dienstregeling in in de regio Noord-Holland Noord. Dit betekent naast een aantal verbeteringen ook verslechteringen in de dienstverlening. Zo zullen bijna alle scholierenlijnen verdwijnen, alsmede een aantal bushaltes. De SP wil graag uw reactie op de veranderde dienstregeling

Lees verder
29 mei 2024

De groene droom van landbouwsubsidies: Belastinggeld voor nepnatuur en giftige oogsten

In een wereld waar de bescherming van natuur en gezondheid steeds belangrijker zijn, lijkt het ironisch dat belastinggeld wordt gebruikt om landbouwsubsidies te financieren die vaak meer schade dan goed doen. Neem bijvoorbeeld de subsidies die boeren ontvangen voor het creëren van "natuur" op hun bedrijven. Het klinkt misschien als een stap de goede richting op, maar in werkelijkheid resulteert dit vaak in wat ik graag 'nepnatuur' noem. Deze zogenaamde natuur op boerderijen heeft vaak weinig echte natuurwaarde, maar wordt eerder gemaakt om aan de subsidieregels te voldoen. En laten we ons afvragen: hoeveel natuurwaarde heeft een bloemenstrookje naast een gifveld? Het is een droevige dans tussen de boeren en de overheid, waarbij belastinggeld wordt gebruikt om een schijn van milieubewustzijn te creëren, zonder werkelijke ecologische voordelen.

Lees verder
29 mei 2024

Hoe gaan we om met onze ruimte?

In de provincie heeft het bestuur aangeven dat voor alle initiatieven of wensen die er zijn er ruimte tekort is voor dit alles. Ze komen met het getal dat we 27 procent ruimte tekort hebben. Dat klinkt als veel en is ook veel. Dus het is aan de politiek hoe we dit gaan oplossen. Gaan we door met datacenters waar niemand in Noord-Holland van profiteert of gaan we investeren in natuur en woningen? Dat laatste wil de SP. Want een datacenter vraagt enorm veel drinkwater waar een tekort aan is. Het vraagt ook veel energie waar het stroomnet (congestie) slecht in kan voorzien. En er staan inmiddels voldoende datacenters om te voorzien in het datagebruik van Nederland en ver daar buiten. Maak ook de weilanden weer meer natuur. Sta niet langer toe dat er gif wordt gespoten zoals glyfosaat. Geen Engels raaigras op de weilanden waar geen enkel ander bloempje kan bloeien. Het is ook beter voor de dieren als ze sommigen plantjes eten naast het gras. De bloemetjes zijn weer goed voor de bijtjes en zo werk je niet per se aan een natuurgebied maar is het wel goed voor de bredere ecologie. Minder schaalvergroting en meer aandacht voor dier en milieu. En als dit leidt tot een vermindering aan productie van vlees of melk moet de boer een betere prijs krijgen voor zijn product. Er is ook geen groter verschil denkbaar dan de prijs die een boer krijgt voor een liter melk dan de prijs die de supermarkt er voor vraagt. Daar ligt het echt gevaar niet bij de boeren die hun best willen doen om hun werk goed te doen. We willen wel ruimte maken voor woningen. Niet dat elke gemeente elke weiland lekker vol mag bouwen maar er is sturing nodig vanuit de provincie. En als SP willen we natuurlijk rekening houden voor wie we willen bouwen. Want voor de rijken bestaat geen woningcrisis. Die kunnen overal kopen. De partijen met geld, dus niet de kleine goed bedoelende boeren, bepalen het beleid. Wanneer de politiek niet daadkrachtig is werken de ellebogen van de beter gefortuneerden in dit land. Dus zoek de ruimte waar de ruimte ons schaadt en laat niet de woningzoekenden in de kou staan. Maar nog erger. Het milieu kan niet praten. Laat die niet de dupe worden van de grote monden van diegenen die hun schaapjes al op het droge hebben.

Lees verder

Petitie buslijn 29 op Texel

 De mening op straat en sociale media is duidelijk: veel Texelaars verlangen naar het herstel van buslijn 29. Onderteken de petitie en steun de terugkeer van deze essentiële verbinding op het eiland!

Lees verder
 
1 Start 2 Complete
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
22 april 2024

Datacenters in Noord-Holland: overbodig en schadelijk

Een aantal partijen in de Staten vinden dat er nóg meer datacenters in Noord-Holland mogen komen. De SP vindt dat het nu wel (meer dan) genoeg is. Er zijn al meer dan genoeg datacenters in Nederland voor Nederlandse data. Het Nederlandse elektriciteitsnet is al zwaar overbelast, waardoor bedrijven en woningen niet aangesloten kunnen worden. Ook is er nog steeds vaak veel drinkwater nodig voor de koeling. Uitbreiding van het aantal datacenters moet dus niet worden toegestaan. 

Lees verder
20 april 2024

Bouwen, bouwen, bouwen .... maar voor wie?

Foto: Joaquin Alexander

Bij de behandeling van het 'concept ruimtelijk voorstel' (ruimtelijke opgaven voor de provincie) in de commissie Ruimte van maandag 15 april vroeg de SP zich af wat we met dit voorstel eigenlijk gaan oplossen: maatschappelijke problemen of een probleem van de markt?

Lees verder

Pagina's