h
11 oktober 2018

Het geluk van Schagen

Foto: anna de groot / anna de groot

In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Schagen wil graag gelukkige inwoners hebben. Welke gemeente wil dat nu niet? Maar in deze gemeente kan zich een drama voordoen dat het geluk van velen bedreigt.

Lees verder
8 oktober 2018

De Thorbeckeweg en parknatuur

Foto: SP

Kunnen Statenleden iets betekenen voor een monumentaal park? En kunnen Statenleden ervoor zorgen dat er naast een goede verkeersdoorstroming ook rekening gehouden wordt met stadsnatuur en biodiversiteit? De SP-Statenleden Anna de Groot en Wim Hoogervorst vinden van wel!  

Lees verder
8 oktober 2018

Waar is het asbest? De provincie weet het niet

Foto: SP

In 2024 mag er op geen enkel gebouw nog een asbestdak liggen. Een goed besluit, want in de loop der jaren worden asbestdaken gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Door de invloeden van weer en wind en door plantenwortels gaat asbest op den duur verkruimelen.

Lees verder
6 oktober 2018

Rondetafelgesprek Regionale en Lokale Journalistiek: "stappen vooruit doen"

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
"Niks doen is geen optie." Dat zei de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes vrijdag tijdens het rondetafelgesprek over de afkalving van de regionale en lokale media in Noord-Holland. De bijeenkomst op het provinciehuis vond plaats als uitvloeisel van een motie, die SP-statenlid Marnix Bruggeman in mei 2017 indiende. Bruggeman vroeg daarin aan Commissaris van de Koning Johan Remkes te bekijken of er een provinciaal stimuleringsfonds voor lokale en regionale journalistiek zou kunnen komen. Aan het eind van het rondetafelgesprek concludeerde Remkes dat de provincie gaat proberen "een aantal stappen verder te komen". Broertjes vulde snel aan:  "Gaan we doen!"Lees verder
6 oktober 2018

Interpellatie: zijn we volledig geïnformeerd in dossier A8-A9?

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

De SP-fractie in de Staten van Noord-Holland heeft, in samenwerking met de fracties van CU/SGP en GroenLinks, een interpellatiedebat aangevraagd voor de vergadering van PS van maandag 8 oktober a.s.  Wij willen dat Gedeputeerde Staten zich verantwoord voor de slechte informatievoorziening rond de mogelijke verbindingsweg A8-A9 in de Zaanstreek in combinatie met de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.

Lees verder
29 september 2018

Initiatiefvoorstel: Busstations moeten comfortabeler, te beginnen in Alkmaar

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De meeste busstations in Noord-Holland bieden nauwelijks beschutting tegen regen, wind en kou. SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend om de kwaliteit van de busstations drastisch te verbeteren. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer, maar schuift verbetering van de busstations af op de gemeenten. Tegelijk hield de provincie 50 miljoen over voor verbetering van ov-infrastructuur. De coalitie van PvdA, D66, VVD en CDA hevelde dit geld over naar andere projecten, zoals de aanleg van de omstreden Duinpolderweg.Lees verder
18 september 2018

Toch stil asfalt op de N246

Foto: SP

De SP in Provinciale Staten van Noord-Holland stelde er twee keer vragen over. En ondertussen bleef statenlid Anna de Groot het onderwerp overal onder de aandacht brengen. En – niet te geloven – op een weg waar eerst tot tenminste 2028 het autolawaai niet te harden zou blijven, komt nu vóór 2022 stil asfalt. Dat is een kleine verbetering.

Lees verder
12 september 2018

Loop mee tegen de verbindingsweg A8-A9!

Foto: SP

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert SP Noord-Holland, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Houd Broekpolder Leefbaar, Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam en Werkgroep A8-Coenbrug
een wandeltocht en informatiemarkt in het gebied waar de provinciale snelweg A8-A9 moet komen. Dit gebied bestaat nu nog voornamelijk uit veel open groen en historische forten van de stelling van Amsterdam.
De SP nodigt iedereen van harte uit om mee te wandelen en de aansluitende informatiemarkt te bezoeken.

Lees verder
6 september 2018

Provincie hielp zakenman Rolf Visser met oude KNSF-kruitfabriek aan 200 miljoen

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Voor zo'n 10 miljoen euro kocht zakenman Rolf Visser ooit de Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken N.V. Aan de overheid beloofde Visser de voormalige kruitfabrieken in Muiden en Ouderkerk te ontmantelen. Beide terreinen lagen in beschermde natuurgebieden. Maar om de opruimkosten terug te verdienen mocht Visser van de Provincie Noord-Holland en het rijk de terreinen bebouwen met woningen en kantoren. Nu de woningen in Muiden inmiddels te koop staan valt te becijferen hoeveel Visser aan het project verdient. SP-statenlid Marnix Bruggeman zette de geschiedenis op een rij en rekende kosten en baten na. De woningbouw levert Visser en de aannemer een winst op van minstens 200 miljoen.Lees verder
6 september 2018

Provincie laat Biogast Agro Hensbroek afval uit Polen importeren

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Gedeputeerde staten geven toe dat gasproducent Biogast Agro in Hensbroek landbouwafval importeert uit Polen, België en Duitsland. Het bedrijf maakt gas door landbouwproducten te vergisten. Omwonenden hebben last van vrachtauto's. En de kassen die het gas zouden gebruiken voor verwarming staan leeg. De provincie is mede-eigenaar van het bedrijf, maar zegt zich er niet mee te willen bemoeien. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenleden Anna de Groot en Jim Haijen.Lees verder

Pagina's