h

Nieuws van de afdeling

18 september 2018

Toch stil asfalt op de N246

Foto: SP

De SP in Provinciale Staten van Noord-Holland stelde er twee keer vragen over. En ondertussen bleef statenlid Anna de Groot het onderwerp overal onder de aandacht brengen. En – niet te geloven – op een weg waar eerst tot tenminste 2028 het autolawaai niet te harden zou blijven, komt nu vóór 2022 stil asfalt. Dat is een kleine verbetering.

Lees verder
12 september 2018

Loop mee tegen de verbindingsweg A8-A9!

Foto: SP

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert SP Noord-Holland, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Houd Broekpolder Leefbaar, Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam en Werkgroep A8-Coenbrug
een wandeltocht en informatiemarkt in het gebied waar de provinciale snelweg A8-A9 moet komen. Dit gebied bestaat nu nog voornamelijk uit veel open groen en historische forten van de stelling van Amsterdam.
De SP nodigt iedereen van harte uit om mee te wandelen en de aansluitende informatiemarkt te bezoeken.

Lees verder
6 september 2018

Provincie hielp zakenman Rolf Visser met oude KNSF-kruitfabriek aan 200 miljoen

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Voor zo'n 10 miljoen euro kocht zakenman Rolf Visser ooit de Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken N.V. Aan de overheid beloofde Visser de voormalige kruitfabrieken in Muiden en Ouderkerk te ontmantelen. Beide terreinen lagen in beschermde natuurgebieden. Maar om de opruimkosten terug te verdienen mocht Visser van de Provincie Noord-Holland en het rijk de terreinen bebouwen met woningen en kantoren. Nu de woningen in Muiden inmiddels te koop staan valt te becijferen hoeveel Visser aan het project verdient. SP-statenlid Marnix Bruggeman zette de geschiedenis op een rij en rekende kosten en baten na. De woningbouw levert Visser en de aannemer een winst op van minstens 200 miljoen.Lees verder
6 september 2018

Provincie laat Biogast Agro Hensbroek afval uit Polen importeren

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Gedeputeerde staten geven toe dat gasproducent Biogast Agro in Hensbroek landbouwafval importeert uit Polen, België en Duitsland. Het bedrijf maakt gas door landbouwproducten te vergisten. Omwonenden hebben last van vrachtauto's. En de kassen die het gas zouden gebruiken voor verwarming staan leeg. De provincie is mede-eigenaar van het bedrijf, maar zegt zich er niet mee te willen bemoeien. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenleden Anna de Groot en Jim Haijen.Lees verder
2 september 2018

De Staten niet goed geïnformeerd rond ontwikkelingen A8-A9

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland
De hele gang van zaken rond de mogelijke aanleg van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 – door ons al vele malen aangekaart en door ons al vele malen sterk bekritiseerd – begint zo langzamerhand een heuse tragedie te worden. Voor alle betrokkenen, maar nu ook voor gedeputeerde mobiliteit Elisabeth Post.Lees verder
18 augustus 2018

Gescheiden inzamelen en toch meer afval naar de vuilnisbelt Nauerna

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
SP-statenlid Anna de Groot wil van gedeputeerde staten weten waarom de provincie toestaat dat nu extra afval wordt gestort op stortplaatsen in de provincie. Door de groei van de hoeveelheid afval zouden de verbrandingsovens het aanbod niet meer aankunnen. De Groot wijst er op dat de verbrandingsovens, eigendom van de gemeente Amsterdam en van de gemeenten in de regio Alkmaar, jaarlijks ruim een half miljoen ton afval uit het buitenland verwerken. Zij wil daarom weten of de provincie iets kan doen tegen deze afvalimport, zodat minder afval gestort hoeft te worden.Lees verder

Pagina's

U bent hier