h

Nieuws van de afdeling

25 maart 2024

SP stelt vragen over overlast door kunstmestfabriek in Amsterdam Noord

Reeds decennialang worden bewoners van Tuindorp Oostzaan zeer regelmatig met de stank van ICL Fertilizers geconfronteerd. Net als de bewoners van de nieuwe stadswijk NDSM. Voor deze mensen was het bericht dat deze kunstmestfabriek niet zal verhuizen enorm. Daarover stelt de SP fractie de volgende vragen: 

Lees verder
18 maart 2024

Doelen leefomgeving volstrekt onhaalbaar, maar provinciebestuur blijft achter de ingediende plannen staan

Foto: SP

Alle provincies hebben plannen ingediend om de natuur-, water- en klimaatdoelen van het Rijk te kunnen realiseren. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit met deze provinciale plannen absoluut niet gaat lukken. Op verzoek van de SP heeft op 4 maart hierover een spoeddebat plaatsgevonden in de provinciale staten. 

Lees verder
17 maart 2024

SP: NU STAPPEN ZETTEN VOOR PROVINCIAAL OV-BEDRIJF

Foto: Joaquin Alexander

INITIATIEFWET TWEEDE KAMER VOOR OV IN OVERHEIDSHANDEN

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-Statenlid Heidi Bouhlet is zeer blij met dit initiatief en zal in de eerstvolgende Statenvergadering met een motie komen om er vaart achter te zetten.

Lees verder
9 maart 2024

Landbouwgif gevonden in verschillende plaatsen in Noord Holland: SP en PvdD stellen vragen

Naar aanleiding van de vondst door milieuorganisatie Mobilisation fort he Environment van al decennia verboden kankerverwekkend landbouwgif in o.a. de grond van Venhuizen en natuurgebied het Zwanenwater stellen de PvdD en de SP een aantal vragen aan het college.

Lees verder
15 januari 2024

Onvoldoende steun voor 'zon voor allen'

Foto: SP

In de commissie Leefomgeving van 27 november werd het initiatiefvoorstel 'zon voor allen' van de SP besproken. Helaas was er weinig enthousiasme voor het plan en kozen de meeste partijen voor het huidige, falende marktwerkingssysteem. Geen publieke oplossingen dus voor alle problemen rond de energiesector, het provinciebestuur komt niet verder dan een pilot voor stadsverwarming. Teleurstellend!
Het idee achter 'zon voor allen' is dat er genoeg zon is om iedere woning van elektriciteit te voorzien, maar niet iedereen (genoeg) zonnepanelen heeft. Voor de overstap naar schone energie is een collectieve aanpak nodig in plaats van marktwerking, die er alleen maar op gericht is om een flinke winst te maken op de torenhoge energierekening van de Nederlandse bevolking. Onze energie moet weer worden genationaliseerd en de Provincie Noord-Holland kan volgens 'zon voor allen' nu al wat doen. Uiteindelijk leidt dit plan tot 100% energie-neutrale en zelfvoorzienende huishoudens onder democratische zeggenschap. Kijk voor meer informatie naar de link onder het plan.

Lees verder
15 december 2023

SP stelt voor buurtbus uit te breiden naar nieuwe wijken in Hoogkarspel

Buurtbus lijn 412 tussen Hoorn en Bovenkarspel doet op dit moment een aantal nieuwbouwwijken in Hoogkarspel nog niet aan. Het gaat om het gebied ten westen van de Julianastraat/ Station Hoogkarspel. SP-fractievoorzitter Remine Alberts stelde in de Provinciale Statenvergadering voor dat de buurtbus een extra lus maakt door deze wijken.  

Lees verder

Pagina's

U bent hier