h

Nieuws van de afdeling

16 juli 2024

SP stelt vragen over afnemende populatie blauwe kiekendief

De SP wil weten of het door de landbouwmethodes komt dat de populatie van de blauwe kiekendief zo sterk terugloopt. Dit stelt zij in vragen aan het provinciebestuur. Fractievoorzitter Remine Alberts: “De berichtgeving over deze beschermde vogel mag niet genegeerd worden. Verantwoordelijk gedeputeerde Kocken moet laten zien dat zij het ook zorgelijk vindt. De SP wil dan ook weten welke maatregelen zij in petto heeft.”
Onlangs verscheen in Trouw het bericht dat de blauwe kiekendief het niet langer redt in Nederland. Er worden exemplaren van deze beschermde soort dood gevonden die sterk verzwakt zijn. Dat betekent dat er voor deze roofvogel geen prooidieren meer zijn. Het is dan ook de vraag waardoor deze prooidieren er niet meer zijn en of er een relatie is met de manier waarop landbouw gedreven wordt. Alberts: “De zogeheten gewasbeschermingsmiddelendie daarin worden toegepast kunnen ervoor zorgen dat de aantallen prooidieren als konijnen en muizen sterk teruggelopen zijn.”
Lees hier de vragen: 

Lees verder
19 juni 2024

Standpunt SP: stop de afbraak en investeer in goed en betaalbaar openbaar vervoer

Foto: Joaquin Alexander

De afgelopen jaren is het OV-netwerk steeds verder uitgekleed: buslijnen naar kleinere plaatsen zijn vervangen door bel- en buurtbussen of zijn helemaal verdwenen. Scholieren uit dorpen zijn het volgende slachtoffer van deze afbraakpolitiek: bijna alle scholierenlijnen worden in juli geschrapt. De SP vindt dat de hele provincie goed bereikbaar moet zijn. Dat is het beste te bereiken met een provinciaal OV-bedrijf, wat beter is voor zowel de reiziger als de positie van de buschauffeurs. 

Lees verder
4 juni 2024

SP agendeert overlast door ICL Fertilizers: provincie gaat actie ondernemen

Gedeputeerde Jeroen Olthof zegde in antwoord op vragen van de SP toe dat de provincie gaat meewerken aan het meten van de uitstoot. Ook zal er scherp worden gekeken naar de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning. Hij sluit zich aan bij een mede door de SP ingediende motie van de gemeenteraad van Amsterdam om de luchtkwaliteit in deze regio te onderzoeken.  

Lees verder
4 juni 2024

Nieuwe dienstregeling Noord Holland Noord

Foto: Rigo Wijdoogen

Connexxion voert per 21 juli 2024 een nieuwe dienstregeling in in de regio Noord-Holland Noord. Dit betekent naast een aantal verbeteringen ook verslechteringen in de dienstverlening. Zo zullen bijna alle scholierenlijnen verdwijnen, alsmede een aantal bushaltes. De SP wil graag uw reactie op de veranderde dienstregeling

Lees verder
22 april 2024

Datacenters in Noord-Holland: overbodig en schadelijk

Een aantal partijen in de Staten vinden dat er nóg meer datacenters in Noord-Holland mogen komen. De SP vindt dat het nu wel (meer dan) genoeg is. Er zijn al meer dan genoeg datacenters in Nederland voor Nederlandse data. Het Nederlandse elektriciteitsnet is al zwaar overbelast, waardoor bedrijven en woningen niet aangesloten kunnen worden. Ook is er nog steeds vaak veel drinkwater nodig voor de koeling. Uitbreiding van het aantal datacenters moet dus niet worden toegestaan. 

Lees verder
20 april 2024

Bouwen, bouwen, bouwen .... maar voor wie?

Foto: Joaquin Alexander

Bij de behandeling van het 'concept ruimtelijk voorstel' (ruimtelijke opgaven voor de provincie) in de commissie Ruimte van maandag 15 april vroeg de SP zich af wat we met dit voorstel eigenlijk gaan oplossen: maatschappelijke problemen of een probleem van de markt?

Lees verder

Pagina's

U bent hier