h

Nieuws van de afdeling

15 maart 2022

Realisatie van bos in Noord-Holland nog ver te zoeken

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Afgelopen maandag werd in de commissie NLG de voortgang van de Bossenstrategie besproken. Het blijkt dat de aanplant van bos binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) stagneert en daarmee de gestelde 360 hectare niet wordt gehaald. De SP wil hardere afspraken over aanplant, boskap en biodiversiteit¹ in de aangekondigde ‘realisatieplan bossen’, dat volgens Gedeputeerde Rommel nog voor deze zomer zal verschijnen.

Lees verder
11 maart 2022

Neem nieuwe Rijksnormen voor windmolens mee in Omgevingsverordening

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De Provinciale Omgevingsverordening is deze week uitgesteld. De SP is hier voorstander van, omdat eerst goed moet worden uitgezocht wat de gezondheidseffecten zijn van windmolens op land. Het veelbesproken referendumverzoek van Windalarm zal daardoor eveneens later behandeld moeten worden.

Lees verder
9 maart 2022

Weblog Anna de Groot: "Het kan allebei!"

Foto: Foto / Anna de Groot

Vandaag verschijnt er weer een blog vanuit de SP-statenfractie. Deze keer is het de beurt aan Statenlid Anna de Groot: "Het kan allebei!" Lees het hier.

Lees verder
1 maart 2022

Ruimhartige opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Foto: Foto / Nynke Visser

Oekraïne is binnengevallen door Rusland. Dat is een onbetwistbare schending van het volkenrecht. Die inval heeft inmiddels een stroom vluchtelingen op gang gebracht. De SP wil dat de provincie Noord-Holland ruimhartig meewerkt aan de opvang van deze vluchtelingen. Op 7 maart zal de SP hierom in de Statenvergadering verzoeken.

Lees verder
14 februari 2022

Weblog Heidi Bouhlel: "Asbest eraf en zon erop!"

Foto: Heidi Bouhlel / SP

Vandaag verschijnt er weer een blog vanuit de SP-statenfractie. Deze keer is het de beurt aan Duo-Commissielid Heidi Bouhlel: "Asbest eraf en zon erop!" Lees het hier.

Lees verder
9 februari 2022

Statenfracties geloven in sprookjes – Datacenterstrategie vastgesteld

Foto: René Roesingh / Red de Wieringermeer

Een meerderheid van de statenfracties schaart zich achter de provinciale datacenterstrategie. Men tuint in beloften die nooit waargemaakt kunnen worden: “Het verbruik van elektriciteit en water, de beperkingen op ons elektriciteitsnet, het niet kunnen benutten van de restwarmte, het vernachelen van het Hollandse landschap en ga zo maar door. Het zijn allemaal belastende omstandigheden, die niet snel of wellicht nooit zullen verbeteren”, aldus fractievoorzitter Remine Alberts. “Het is teleurstellend om te zien dat de provincie zich nu niet inzet om de maatschappelijke en ecologische gevolgen in kaart te brengen.” De SP opperde tevergeefs om een kosten-batenanalyse te laten uitvoeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier