h

Kernenergie en Pallas

 

1 september 2020

Pallas betaalt lening nog niet terug

Foto: Johan Wieland / Flickr

Het lukt Pallas - de partij die op het terrein van de reactor in Petten een nieuwe productiefaciliteiten voor medische isotopen wil bouwen - niet om de lening van € 40 miljoen van de provincie terug te betalen. De beoogde private investeerders willen nog geen “JA” zeggen tegen samenwerking.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Veiligheid ’niet in geding’ na lek in reactor Petten

De Statenfractie van de SP is bezorgd over de incidenten die zich de
afgelopen jaren hebben voorgedaan bij de uit 1961 stammende reactor die
in bedrijf blijft totdat de nieuwe Pallas Reactor er is. De SP wil van
Gedeputeerde Staten weten wat zij er met andere overheden aan gaan doen dat de reactor tot de einddatum daadwerkelijk veilig blijft. Ook wil de
SP weten of GS het net als de SP belangrijk vinden dat reactor zo

Lees verder
26 oktober 2018

Alweer lekkage in Petten!

Foto: onbekend / onbekend

In Petten stapelen incidenten rondom de Hoge Flux Reactor (HFR) zich op. Er is altijd wel wat aan de hand in of rondom deze kernreactor, die voornamelijk medische isotopen produceert. Het lijkt geen goede zaak dat deze reactor, na de huidige stillegging, weer gaat draaien.

Lees verder
30 juli 2018

SP-kamervragen over de 'voltooiing' van de tritiumsanering in Petten

Al minstens sinds 2012 zit er radioactief tritium in het grondwater rondom de kerncentrale van NRG in Petten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bepaalde in 2014 dat de rommel moest worden opgeruimd, tot een saneringsnorm van maximaal 100 Becquerel per liter. Onlangs kwam NRG met het blije bericht dat de sanering nu klaar is. Dat was nadat de ANVS, als toezichthouder van de overheid, de saneringsnorm had verruimd naar 5.000 Becquerel. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP wil daar meer van weten.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
9 februari 2017

Stop met kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Bij Stichting Laka,  het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie- dat het project van de geplande kernreactor Pallas al jaren kritisch volgt, is een nieuw rapport verschenen. Volgens dit rapport heeft de verwachte forse groei van het gebruik van medische isotopen die met een reactor worden gemaakt, niet plaatsgevonden. Bovendien worden tegenwoordig steeds meer medische isotopen met versnellers gemaakt. Om die reden is er volgens Stichting Laka geen reden meer om voor 600 miljoen euro een nieuwe kernreactor in Petten te bouwen. De SP heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Lees verder
20 september 2016

Partijen eisen veel actievere houding provincie veiligheid kernreactor Petten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De provincie moet zich veel actiever bemoeien met de veiligheid van de kernreactor in Petten. Deze oproep is afkomstig van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren na niet overtuigende antwoorden  van gedeputeerde Bond in de Statencommissie Economie eerder deze week. Het punt stond op de agenda vanwege een vorige week door de NOS[[1]] gepubliceerd zeer kritisch document over de onveilige situatie bij de kernreactor.

Lees verder
15 december 2015

Bocht van 180 graden in dossier kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Vandaag sprak de commissie Energie, Economie en Bestuur van de Provinciale Staten over een provinciale lening voor de bouw van de kernreactor Pallas in  Petten.
Coalitiepartijen CDA, D66, PvdA en VVD kwamen daarbij terug op de afspraak in het coalitieakkoord dat de  tweede tranche van deze lening alleen wordt verstrekt op basis van een “geactualiseerde en sluitende business case”. Een bedrag van 6.5 miljoen euro wordt nu aan Pallas overgemaakt, ondanks het feit dat een business case ontbreekt en er zich nog geen enkele private investeerder heeft gemeld. Het totale bedrag dat de provincie Noord Holland inmiddels in Pallas heeft gestoken komt daarmee op 14, 5 miljoen, zonder dat ooit is aangetoond dat het project economisch haalbaar is. De SP vreest dat de belastingbetaler uiteindelijk opdraait voor de risico’s. 

Lees verder
29 oktober 2015

Groeiende twijfel over nieuwe Pallas reactor bij Petten

Ook het provinciebestuur heeft nu twijfels over de bouw van de kernreactor Pallas in Petten en heeft besloten om een tweede tranche van een lening niet uit te betalen aan de stichting die de bouw voorbereidt. SP statenlid Geert Ritsema: “Het provinciebestuur laat daarmee merken dat zij afscheid wil nemen van wensdenken. De SP heeft vanaf de start van Pallas grote bedenkingen gehad bij de noodzaak en economische haalbaarheid van dit project. Naarmate de tijd vordert zijn die bedenkingen alleen nog maar bevestigd.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier