h

Groeiende twijfel over nieuwe Pallas reactor bij Petten

29 oktober 2015

Groeiende twijfel over nieuwe Pallas reactor bij Petten

Ook het provinciebestuur heeft nu twijfels over de bouw van de kernreactor Pallas in Petten en heeft besloten om een tweede tranche van een lening niet uit te betalen aan de stichting die de bouw voorbereidt. SP statenlid Geert Ritsema: “Het provinciebestuur laat daarmee merken dat zij afscheid wil nemen van wensdenken. De SP heeft vanaf de start van Pallas grote bedenkingen gehad bij de noodzaak en economische haalbaarheid van dit project. Naarmate de tijd vordert zijn die bedenkingen alleen nog maar bevestigd.”

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Afgelopen zaterdag kwam via het VPRO radioprogramma Argos naar buiten met het nieuws dat de provincie Noord-Holland in het geheim heeft besloten om het tweede deel van een lening van 40 miljoen euro aan de nog te bouwen kernreactor Pallas in Petten (voorlopig) niet over te maken. Als reden wordt gegeven dat de provincie geen vertrouwen heeft in de businesscase en er ook niet in gelooft dat er private investeerders zullen worden aangetrokken. Desgevraagd zei gedeputeerde Jaap Bond (CDA) dat de provincie het project nog steeds graag wil.

Doel van het Pallasproject is het voortzetten van onderzoek naar het gebruik van kernenergie naast de productie van radioactief materiaal voor onder meer ziekenhuizen. De geschatte kosten voor de bouw liggen rond de 700 miljoen euro. Volgens NRG – de exploitant van de huidige kernreactor in Petten en initiatiefnemer van Pallas – zullen private investeerders dit bedrag graag op tafel leggen. Daar is tot nu toe echter niets van gebleken.

Ritsema: “Het is terecht dat de provincie op de rem trapt. Het is immers niet aangetoond dat dit gaat werken. Wanneer die private partijen niet in dit project stappen is de overheid het geleende bedrag kwijt en gaat zij voor tientallen miljoenen het schip in. Daar heeft de SP steeds voor gewaarschuwd.”

Nu rest nog de vraag wat minister Kamp (VVD) van Economische Zaken zal doen. Gedeputeerde Bond zal hem op 30 oktober spreken. Ritsema: “Ik roep de gedeputeerde op om de poot stijf te houden en de minister ervan te overtuigen dat ook het Rijk geen lening meer moet verstrekken. Het bestuursakkoord tussen de provincie en het Rijk over Pallas stelt namelijk dat er altijd “in consensus” wordt besloten. Het valt bovendien niet uit te leggen dat als de provincie op basis van de meest recente informatie geen heil meer in het project ziet  het Rijk dan gewoon verder gaat."

U bent hier