h

Windmolens, zonneparken en energietransitie

20 december 2018

Met woonboten IJmuiden Spuisluis speelde provincie oneerlijk spel

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De Raad van State heeft alle bezwaren van de woonbootbewoners in IJmuiden tegen de vergunning van de provincie voor Windpark Spuisluis afgewezen. Hun woonboten liggen op minder dan 600 meter afstand van het geplande windpark. Volgens de provinciale regels mogen er geen windmolens komen op minder dan 600 meter afstand van woningen en "gevoelige bestemmingen". Maar die regel blijkt in dit geval niet te gelden, omdat volgens de Raad van State de boten er illegaal liggen. SP-statenlid Marnix Bruggeman constateert: "Sommige woonboten liggen daar al vanaf 1969. Gemeente en provincie hebben daar nooit een punt van gemaakt. Maar vorig jaar begonnen Rijkswaterstaat, gemeente en provincie ineens de bootbewoners aan te schrijven dat ze daar illegaal liggen en weg moeten. Daarmee heeft de provincie het nu dus bij de Raad van State gewonnen."Lees verder

IJmuider Courant: Hoogste bestuursrechters beslissen over kwestie Windpark Spuisluis

Ondertussen proberen provinciale statenlid Marnix Bruggeman (SP) en IJmuidenaar Dirk Weidema nog altijd vertrouwelijke nota’s en officiële

Lees verder

IJmuider Courant: Nieuwe rechtszaak dreigt om bouw windpark Spuisluis

De IJmuidenaar Dirk Weidema en provinciale statenlid Marnix Bruggeman (SP) dreigen naar de rechter te stappen als de gemeente Velsen niet snel een beslissing neemt over hun bezwaarschrift over de beoogde aanleg van windpark Spuisluis. Moeten woonboten bij de Noordersluisweg nu wel of niet weg wegens de bouw van dat windpark? Om die vraag draait het bij het WOB-verzoek dat Weidema en Bruggeman acht maanden geleden bij Velsen op tafel legden.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Overlast Biogast? Koggenlandse zaak

De problemen met geur, het geluid en de vrachtautobewegingen rondom de Biovergister in Hensbroek zijn een zaak van de gemeente Koggenland.
Volgens de provincie Noord-Holland heeft men geen zeggenschap over het bedrijf.

Lees verder
6 september 2018

Provincie laat Biogast Agro Hensbroek afval uit Polen importeren

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Gedeputeerde staten geven toe dat gasproducent Biogast Agro in Hensbroek landbouwafval importeert uit Polen, België en Duitsland. Het bedrijf maakt gas door landbouwproducten te vergisten. Omwonenden hebben last van vrachtauto's. En de kassen die het gas zouden gebruiken voor verwarming staan leeg. De provincie is mede-eigenaar van het bedrijf, maar zegt zich er niet mee te willen bemoeien. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenleden Anna de Groot en Jim Haijen.Lees verder
11 juli 2018

Kosten aanpak klimaatbeleid rechtvaardig verdelen

De kosten voor de aanpak van het klimaatbeleid moeten rechtvaardig verdeeld worden. Ze moeten niet overwegend bij huishoudens met een laag of middeninkomen gelegd kunnen worden. Zo luidde een motie van de SP die fractievoorzitter Remine Alberts maandag indiende in provinciale staten. Alberts vindt het onrechtvaardig dat huishoudens aan beperking van het broeikaseffect bijna vier keer zoveel moeten meebetalen als de grote bedrijven.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Statenvragen over biovergister in Hensbroek

In hoeverre is de provincie mede-eigenaar van de biovergister in Hensbroek? Waarom draait de vergister op biomassa uit Polen in plaats van de regio? Deze en nog een aantal kritische vragen heeft de SP-statenfractie ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Aanleiding vormt een interview in deze krant met exploitant Nico Karsten. Hij stelde onder meer dat er ’van de duurzaamheidsgedachte helemaal niets terechtkomt’. ,,Het is een utopie om te denken dat deze installatie hier ooit zal verdwijnen’’, aldus Karsten in reactie op een brief van Koggenland.

Lees verder

IJmuider Courant: "Laatste strohalm tegen windmolens"

De fractie van de SP is faliekant tegen de plannen. "Wij vinden dat windmolens allereerst neergezet moeten worden op plekken waar geen mensen wonen. Verder vinden wij het ongehoord dat - om de bouw van Windpark Spuisluis mogelijk te maken - een aantal woonbootbewoners van de provincie te horen heeft gekregen dat zij met hun boot moeten ophoepelen", stelt SP-Statenlid Marnix Bruggeman.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Provincie praat opnieuw over zonneweides

Provinciale Staten gaat opnieuw praten over het toestaan van zonneweides in polders. Centraal staat de vraag wat wordt verstaan onder lintbebouwing.

SP en 50Plus zwaaiden maandag in Provinciale Staten met een motie om
duidelijkheid af te dwingen bij gedeputeerde Joke Geldhof (D66) over het begrip lintbebouwing. Zij wil zonneparken toestaan die grenzen aan stedelijke bebouwing en lintbebouwing.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: SP boos om voorstel molens bij industrie

Windmolens moeten in de toekomst bij voorkeur op industrieterreinen worden geplaatst. Dat vinden de Statenfracties van het CDA en de VVD in Noord-Holland. De SP noemt het voorstel ’hypocriet’. ,,Dat gaan ze dan met droge ogen vertellen aan de mensen in Zwaagdijk-Oost’’, aldus Marnix Bruggeman (SP). De SP’er is verontwaardigd, want waar waren het CDA en de VVD in februari, toen Bruggeman de komst van windpark Westfrisia bij Zwaagdijk-Oost probeerde tegen te houden?

Lees verder

Pagina's

U bent hier