h

Energietransitie, windmolens en zonneparken

 

17 december 2015

Windmolens allereerst op industrieterreinen

Voorstellen van de SP om geen voorrang te geven aan windmolens in open landschap bij Zwaagdijk en naast woonwijken in IJmuiden hebben het niet gehaald. Maandag verwierp een meerderheid van VVD, PvdA, D66 en CDA twee moties van de SP om beide gebieden weg te halen uit

Foto: Dirk Weidema / Dirk Weidema
de lijst van gebieden die het meest geschikt zijn voor windmolens. De SP is een groot voorstander van windenergie. In navolging van de SP vinden steeds meer partijen echter dat windmolens allereerst op industrieterreinen moeten worden neergezet. Dat de provincie daaronder ook Zwaagdijk en IJmuiden verstaat zijn volgens de SP dan ook "schoonheidsfoutjes".Lees verder

Dichtbij: SP zegt 'nee' tegen windpark Westfrisia

De SP-fractie in provinciale staten heeft afgelopen maandag tegen de start van een zogenaamde inpassingsprocedure voor Windpark Westfrisia gestemd.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Zwaagdijk-Oost wil topadvocaat molens

Statenlid Marnix Bruggeman (SP) zal tegen stemmen. ,,Want we kunnen het niet maken dat overal de molens 600 meter van woningen moeten staan, behalve in Zwaagdijk-Oost.’’

Lees verder
9 november 2015

SP wil 'nee' kunnen zeggen tegen Windpark Westfrisia

De SP-fractie in provinciale staten is het niet eens met het starten van een zogenaamde inpassingsprocedure voor het windpark Westfrisia. Volgens statenlid Marnix Bruggeman is het risico te groot dat provinciale staten aan het eind van deze procedure gedwongen zijn 'ja' te zeggen tegen Westfrisia. Het windpark zou moeten komen in Zwaagdijk-Oost in de gemeente Medemblik. De gemeenteraad van Medemblik is unaniem tegen het windpark.Lees verder
11 juli 2015

Provincie kan windpark nog tegenhouden

Provinciale staten hebben nog alle vrijheid om het windpark Westfrisia tegen te houden. Dit windpark zou moeten komen in Zwaagdijk-Oost ten noordoosten van Hoorn. Afstand tot woningen zou 400 á 500 meter worden. In maart van dit jaar besloten provinciale staten dat nieuwe windmolens minstens 600 meter van woningen moeten staan. Maar volgens een zogenaamde overgangsregeling geldt dit alleen niet voor Westfrisia. SP-statenlid Marnix Bruggeman stelde daarom schriftelijke vragen. Inmiddels zijn de antwoorden van gedeputeerde staten binnen.

Daaruit concludeert hij dat provinciale staten nu allerminst verplicht zijn vergunning te verlenen voor Westfrisia, ondanks de "overgangsregeling".Lees verder
11 juni 2015

Provincie moet regie pakken op kwestie molen Grote Sloot 158 in Schagen

Foto: onbekend / sp
De provincie Noord-Holland kan niet toekijken hoe de gemeente Schagen toestaat dat de illegale windturbine aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug  vervangen wordt. SP-statenlid Anna de Groot: “De gemeente Schagen zwicht voor de dreiging met juridische procedures en gaat daarmee tegen het provinciale beleid in. Dat is niet goed. Voor niemand.” Via schriftelijke vragen legt zij een aantal oplossingen voor. Lees verder
19 april 2015

SP wil antwoord op overgangsraadsel Windpark Westfrisia

Twintig schriftelijke vragen heeft SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten gesteld over het Windpark Westfrisia. Op 2 maart besloten provinciale staten dat nieuwe windmolens alleen nog mogen worden gebouwd op tenminste 600 meter afstand van woningen. Maar door een "overgangsregeling" uit 2012 zou dit niet gelden voor het Windpark Westfrisia - dat zou moeten komen tussen Zwaagdijk-Oost en de Westfrisiaweg bij Hoorn.Lees verder

Noordhollands Dagblad: Alle pijlen op windpark Westfrisia

Als een halve held wordt SP-Statenlid Marnix Bruggeman onthaald in Zwaagdijk-Oost. De SP’er bestookt het provinciebestuur met kritische vragen over de uitzonderingspositie van windpark Westfrisia, tussen Zwaagdijk-Oost en Westwoud. Donderdagmiddag komt hij ter plaatse poolshoogte nemen.

Lees verder
22 januari 2015

Kans op windmolens op Afsluitdijk wordt groter

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Met steun van de SP heeft de Tweede Kamer dinsdag 20 januari een motie van de PvdA aangenomen voor windmolens op de Afsluitdijk. De Noordhollandse SP-statenfractie pleitte hier al voor in de statenvergadering van 15 december. Met molens op de Afsluitdijk zouden kwetsbare plekken elders in Noord-Holland kunnen worden ontzien.Lees verder

Dichtbij: SP: Windmolens op de Afsluitdijk en niet in Berkhout

De provincie Noord-Holland moet opnieuw kijken of er windmolens op de Afsluitdijk kunnen komen. Dit bepleit de Noordhollandse statenfractie van de SP. Andere locaties zoals Bobeldijk / Berkhout kunnen dan vrij blijven van molens. Provinciale staten van Fryslân besloten deze week onderzoek te doen naar windmolens op de Afsluitdijk, als alternatief voor kwetsbaarder locaties. De SP wil dat Noord-Holland mee doet met dit onderzoek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier