h

Energietransitie, windmolens en zonneparken

 

Dichtbij: SP: Noord-Holland samen met Fryslân voor windmolens op de Afsluitdijk

De provincie Noord-Holland moet opnieuw kijken of er windmolens op de Afsluitdijk kunnen komen. Dit bepleit de Noordhollandse statenfractie van de SP. Andere locaties zoals Bobeldijk / Berkhout kunnen dan vrij blijven van molens. Provinciale staten van Fryslân besloten deze week onderzoek te doen naar windmolens op de Afsluitdijk, als alternatief voor kwetsbaarder locaties. De SP wil dat Noord-Holland mee doet met dit onderzoek.

Lees verder
18 december 2014

Zoals SP NH voorspelde: Fryslân gaat wél voor windmolens op Afsluitdijk

Provinciale Staten van Fryslân hebben woensdag 17 december besloten eerst te onderzoeken of er windmolens op en langs de Afsluitdijk kunnen komen. SP-statenlid Marnix Bruggeman voorspelde dit afgelopen maandag al bij de behandeling van het Noordhollandse windplan. Door het indienen van een motie pleitte Bruggeman er voor om

dan samen met Fryslân te gaan optrekken voor molens op de Afsluitdijk. Dan kunnen kwetsbare gebieden in de rest van Noord-Holland worden ontzien. CDA-gedeputeerde Jaap Bond ontraadde deze motie, omdat minister Kamp het niet wil. De motie werd daarna door de coalitiepartijen afgestemd.Lees verder

Pagina's

U bent hier