h

SP wil antwoord op overgangsraadsel Windpark Westfrisia

19 april 2015

SP wil antwoord op overgangsraadsel Windpark Westfrisia

Twintig schriftelijke vragen heeft SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten gesteld over het Windpark Westfrisia. Op 2 maart besloten provinciale staten dat nieuwe windmolens alleen nog mogen worden gebouwd op tenminste 600 meter afstand van woningen. Maar door een "overgangsregeling" uit 2012 zou dit niet gelden voor het Windpark Westfrisia - dat zou moeten komen tussen Zwaagdijk-Oost en de Westfrisiaweg bij Hoorn.

Omwonenden verzetten zich tegen het windmolenplan, ook omdat het fraaie open landschap door de 130 meter hoge molens zal worden verpest. Bovendien begrijpen zij niet waarom de molens in dit geval wel op minder dan 600 meter afstand van hun woningen mogen worden neergezet.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Ook Bruggeman heeft vraagtekens bij de gang van zaken. Bruggeman: "Provinciale staten hebben nu op goede gronden besloten dat molens dichter dan 600 meter bij woningen echt niet kunnen vanwege de overlast voor omwonenden. Ik zie niet in waarom dit verstandige inzicht niet hoeft te gelden voor plannen die al vijf jaar in de kast lagen."

De aanvraag voor het windpark werd ingediend in 2010. In 2012 wilden gedeputeerde staten de aanvraag voor Windfrisia niet verder in behandeling nemen. Maar in december 2012 stelden provinciale staten een "overgangsregeling" vast. Vervolgens besloten gedeputeerde staten op 1 april 2014 dat deze overgangsregeling ook voor Westfrisia gold en dat de aanvraag dus toch weer in behandeling zou worden genomen. Maar weer later, op 2 maart 2015, besloten provinciale staten dat er geen windmolens mogen komen op minder dan 600 meter afstand van woningen. Westfrisia voldoet niet aan dit criterium. En volgens gedeputeerde staten geldt ook dit besluit niet voor Windpark Westfrisia, vanwege die "overgangsregeling".

Bruggeman wil weten of in 2012 al aan gedeputeerde staten is gemeld dat het gevolg van de "overgangsregeling" zou kunnen zijn dat Windpark Westfrisia er toch zou kunnen komen. Ook wil hij weten waarom gedeputeerde Bond op 6 december 2012 nog zei dat hij zo'n overgangsregeling "niet gewenst" vond en een paar dagen later ineens toch kwam met een voorstel voor zo'n regeling. Op wiens wens of aandringen is dit gebeurd? - wil Bruggeman weten. Hij wijst er op dat in de Wet ruimtelijke ordening staat dat de provincie de gemeente Medemblik moet horen, als ze Windpark Westfrisia toch willen doorzetten. De raad van Medemblik is unaniem tegen het windpark. Bruggeman vraagt of door de overgangsregeling de rechten van de raad van Medemblik nu tot een wassen neus zijn geworden. Hij wil weten welke mogelijkheden provinciale staten nu nog hebben het plan af te wijzen, en welke toezeggingen er aan de indieners van het windmolenplan zijn gedaan.

Gemeenteraadslid Maria Weeber van Progressief West-Friesland en bewoner Wigo Vonkeman doen voor hoe een windmolen in het landschap past:

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

U bent hier