h

Mediabeleid

28 juni 2018

Eindelijk rondetafelgesprek over steun aan regionale en lokale media

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
In september of oktober zal de Provincie Noord-Holland een 'rondetafelgesprek' houden over de moeilijke positie van de regionale en lokale media in de provincie. Dit hebben gedeputeerde staten geantwoord op vragen van de SP. Al een jaar geleden kaartte de SP de verschraling van de regionale media aan. Commissaris van de Koning Johan Remkes beloofde te bekijken of de provincie kan helpen een pluriforme en onafhankelijke journalistiek overeind houden. SP-statenlid Marnix Bruggeman is tevreden dat met het rondetafelgesprek nu eindelijk een eerste stap wordt gezet: "Beter laat dan nooit."Lees verder

Noordhollands Dagblad: Najaar rondetafel over steun regionale journalistiek

In Provinciale Staten is het de SP die zich al langer inzet voor ondersteuning van de regionale media. Aanleiding is de reorganisatie bij de Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en Noordhollands Dagblad. De SP is bang voor kwaliteitsverlies, dalende oplages en daardoor nog minder onderzoeksjournalistiek. Tot frustratie van de SP is een beloofde rondtafelbijeenkomst over het opzetten van een regionaal stimuleringsfonds voor de Noord-Hollandse pers nog altijd niet gehouden.

Lees verder
30 mei 2017

Stimuleringsfonds journalistiek blijft op de agenda

Gemeenten en provincies kunnen een fonds instellen voor financiering van onderzoeksjournalistiek van lokale en regionale kranten en omroepen. Dit concludeerde de Universiteit Leiden in maart in een onderzoeksrapport 'Het versterken van lokale nieuwsmedia'. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeente Leiden. Op aandrang van SP-statenlid Marnix Bruggeman gaat de Noordhollandse Commissaris van de Koning Johan Remkes nu dit onderzoek bestuderen. En als Remkes de Haarlemse burgemeester Jos Wienen tegen het lijf loopt, gaat hij hem vragen naar zíjn zorgen over de regionale media.Lees verder

Villamedia: Provincie afhoudend over stimuleringsfonds regionale media

Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes erkent de uitdagingen waarmee de regionale en lokale journalistiek zich geconfronteerd zien, maar plannen voor een speciaal stimuleringsfonds kunnen niet direct op zijn onverdeelde steun rekenen. Het Leidsche Dagblad bericht dat Remkes het rapport van de Leerstoel Journalistiek en Media van de Universiteit Leiden, waar we eerder over berichtten, wel zal lezen en met burgemeester Jos Wienen van Haarlem zal bespreken.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Fonds voor regionale media nog ver weg

„Ga samen met de gemeenten Leiden en Haarlem dat plan voor een stimuleringsfonds bekijken en verder uitwerken”, riep het SP-statenlid Marnix Bruggeman op. Hij maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen bij regionale kranten en omroepen. „Die zijn slecht voor de werking van de lokale democratie. Laat staan dat er tijd is voor langdurig journalistiek onderzoek.” Bruggeman verwees naar een onderzoek van de Leerstoel Journalistiek en Media van de Universiteit Leiden.

Lees verder

Haarlems Dagblad: Gedeputeerde Staten: ’lezers regionale bladen hebben meer kennis van politiek’

Volgens Gedeputeerde Staten is een onafhankelijke, diverse en vrije pers een onmisbare voorwaarde voor een volwassen democratie, maar verkeert de provincie niet in een positie om sturing te geven aan veranderingen in de media en het veranderende mediagebruik van de consument. SP-Statenlid Bruggeman: ,,Van alleen mooie woorden kopen we niks. Dat moet je vertalen in eigen prioriteiten.’’ Volgens hem besteedde de provincie tien jaar geleden nog bijna een miljoen euro per jaar aan advertenties in regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen.

Lees verder
10 januari 2017

Provincie moet meer adverteren in Noordhollands Dagblad

150.000 abonnees hebben Noordhollands Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander. Meer dan een half miljoen mensen krijgen één van deze kranten dagelijks onder ogen. Toch wil de Telegraaf Media Groep (TMG) – de eigenaar van de kranten – 45 van de 185 banen bij redactie en uitgeverij schrappen. De provincie kan

helpen de ontslagen te voorkómen door weer vaker te adverteren in deze regionale dagbladen. De SP-statenfractie heeft daar met schriftelijke vragen op aangedrongen.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Zorgen SP Noord-Holland over regionale kranten

Zou de provincie niet vaker betaalde advertenties moeten plaatsen in de regionale dagbladpers (en regionale huis-aan-huis-bladen), zonder daarmee enige invloed te willen uitoefenen op de inhoud van de verslaggeving? Dit is één van de vragen die de SP in Noord-Holland stelt aan Gedeputeerde Staten

Lees verder

Villamedia NVJ: ‘Waarom niet vaker adverteren in regionale pers?’

‘Zou de provincie niet vaker betaalde advertenties moeten plaatsen in de regionale dagbladpers (en regionale huis-aan-huis bladen), uiteraard zonder daarmee enige invloed te willen uitoefenen op de inhoud van de verslaggeving?’. Die vraag stelt de SP in de Provinciale Staten van Noord-Holland aan het dagelijks bestuur van de provincie.

Lees verder

U bent hier