h

Eindelijk rondetafelgesprek over steun aan regionale en lokale media

28 juni 2018

Eindelijk rondetafelgesprek over steun aan regionale en lokale media

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
In september of oktober zal de Provincie Noord-Holland een 'rondetafelgesprek' houden over de moeilijke positie van de regionale en lokale media in de provincie. Dit hebben gedeputeerde staten geantwoord op vragen van de SP. Al een jaar geleden kaartte de SP de verschraling van de regionale media aan. Commissaris van de Koning Johan Remkes beloofde te bekijken of de provincie kan helpen een pluriforme en onafhankelijke journalistiek overeind houden. SP-statenlid Marnix Bruggeman is tevreden dat met het rondetafelgesprek nu eindelijk een eerste stap wordt gezet: "Beter laat dan nooit."

In de gemeenteraad van Haarlem lanceerde SP-fractievoorzitter Frits Garritsen eerder al het idee voor een lokaal mediafonds. Met als resultaat dat de instelling van zo'n lokaal fonds nu in het nieuwe Haarlemse coalitieakkoord staat. In 2019 gaat het van start. De SP in provinciale staten denkt aan iets vergelijkbaars, maar dan vooral voor de regionale media. Onder meer de gemeente Leiden en de Provincie Limburg hebben al een fonds voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek. Daaruit kunnen media een financiële bijdrage krijgen om een lastig onderwerp tot op de bodem uit te zoeken. Soms moeten  verslaggevers daarvoor weken of zelfs maanden vrij gemaakt worden. Door geldgebrek komt dit er steeds minder van.

SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Met financiële steun aan media moet je voorzichtig zijn. Overheid en pers mogen op geen enkele manier een afhankelijkheidsrelatie hebben. Tegelijkertijd is het voortbestaan van een

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
kritische en onafhankelijke pers een absolute voorwaarde voor de democratie. In andere delen van het land heb je soms al helemaal geen lokale pers meer. Dan is er geen waakhond meer die de politiek kritisch volgt. En in een tijd met steeds meer nepnieuws wordt het belang van serieuze journalistiek steeds groter. De provincie zou daarom financiële steun kunnen geven. Maar mag zich op geen enkele manier met de inhoud van de berichtgeving bemoeien."

De regionale en lokale media hebben het moeilijk. Dit komt vooral door verlies aan advertentie-inkomsten. Veel winkels en fabrikanten adverteren tegenwoordig liever op Facebook en Google. Bij de dagbladen van de Holland Media Combinatie (Noordhollands Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad en Gooi- en Eemlander) moesten daardoor tientallen verslaggevers vertrekken. Door samenvoeging van edities is er in de kranten minder plaats voor lokaal nieuws.

U bent hier