h

SP in de provincie Noord-Holland

Bij welke afdeling hoor ik?

De SP in Noord-Holland is ingedeeld in twee regio's: Noord Holland Noord en Noord Holland Zuid. Onderdaan deze pagina zie je in welke regio jouw afdeling valt en wie de regiobestuurders zijn. 

Informatie over de regio's
De lokale afdelingen vormen de basis van de SP. Om de afdelingen zo veel mogelijk invloed te geven in de partij, werkt de SP met regio's. Deze regio's kiezen iedere twee jaar een regiovertegenwoordiger. Hij of zij neemt plaats in het partijbestuur (klik hier voor de samenstelling) en is sparringpartner voor de afdelingsbesturen. 

Ter bevordering van de meningsvorming in de partij organiseert de SP zogenoemde regioconferenties. Vertegenwoordigers van de lokale SP-afdelingen wisselen hier met elkaar en met leden van het partijbestuur van gedachten over belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de SP.

De SP-fracties in de Provinciale Staten doen op de regioconferenties minimaal één keer per jaar verslag van hun werkzaamheden. De landelijke partijraad (alle afdelingsvoozitters en de leden van het partijbestuur) gebruikt de resultaten van de regioconferenties als input voor de besluitvorming.

 

Regio Noord-Holland Noord

Regiobestuurder: Marcel Olierook                             

Telefoon: 06 13 63 01 91

E-mail: mwolierook@quicknet.nl  

Foto: © Willem Croese

Afdelingen:

Regio Noord-Holland Zuid

Regiobestuurder: Chris Schaeffer

Telefoon: 06 - 4133 0547

E-mail: cschaeffer@sp.nl 

Foto: Foto / SP

Afdelingen:

U bent hier