h

Joaquin Alexander

0627170320

Fractiemedewerker

Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in geschiedenis en politiek. Vooral de opkomst van de SP in de jaren '90, tegen de gure wind van het neoliberalisme in, maakte me enthousiast. Van woningnood tot uitbuiting van werknemers, in bijna alles is de situatie sindsdien alleen maar erger geworden. De SP waarschuwde er steeds voor hoe de zaken verder mis zouden gaan met het asociale beleid van opeenvolgende kabinetten.

Vanwege persoonlijke ervaringen als mantelzorger weet ik hoe zwaar het kan zijn met een ziek familielid en hoe belangrijk goede hulp dan kan zijn. Ook daarin is de SP voor mij de partij die goede alternatieven biedt voor hoe het nu geregeld is.

Ik hoop als fractiemedewerker in de provincie Noord-Holland het SP-geluid te helpen laten horen en een bijdrage te kunnen leveren aan een betere samenleving.

U bent hier