h

Haarlems Dagblad: Gedeputeerde Staten: ’lezers regionale bladen hebben meer kennis van politiek’

1 februari 2017

Haarlems Dagblad: Gedeputeerde Staten: ’lezers regionale bladen hebben meer kennis van politiek’

Volgens Gedeputeerde Staten is een onafhankelijke, diverse en vrije pers een onmisbare voorwaarde voor een volwassen democratie, maar verkeert de provincie niet in een positie om sturing te geven aan veranderingen in de media en het veranderende mediagebruik van de consument. SP-Statenlid Bruggeman: ,,Van alleen mooie woorden kopen we niks. Dat moet je vertalen in eigen prioriteiten.’’ Volgens hem besteedde de provincie tien jaar geleden nog bijna een miljoen euro per jaar aan advertenties in regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. ,,Het afgelopen jaar was dit nog amper drie ton.’’ Bruggeman concludeert dat Gedeputeerde Staten niet bereid zijn om weer meer te adverteren in de regionale bladen. ,,Door veel minder te adverteren is de provincie in zekere zin dus zelf mede schuldig aan de dreigende teloorgang van de regionale dagbladpers.’’

U bent hier