h

Provincie moet meer adverteren in Noordhollands Dagblad

10 januari 2017

Provincie moet meer adverteren in Noordhollands Dagblad

150.000 abonnees hebben Noordhollands Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander. Meer dan een half miljoen mensen krijgen één van deze kranten dagelijks onder ogen. Toch wil de Telegraaf Media Groep (TMG) – de eigenaar van de kranten – 45 van de 185 banen bij redactie en uitgeverij schrappen. De provincie kan

helpen de ontslagen te voorkómen door weer vaker te adverteren in deze regionale dagbladen. De SP-statenfractie heeft daar met schriftelijke vragen op aangedrongen.

SP-statenleden Marnix Bruggeman en Carlien Boelhouwer verwijzen in hun vragen naar een communicatie-nota van gedeputeerde staten met als titel "Digital first". In dit beleidsstuk zet de provincie helemaal in op internet, facebook, twitter en youtube. Advertenties in de regionale dagbladen worden niet meer genoemd. De SP'ers willen daarom weten voor welk bedrag de provincie vroeger in de kranten adverteerde.

Volgens TMG is het verlies aan advertenties één van de redenen voor de bezuiniging. Het aantal betalende abonnees blijft al jaren stabiel. Volgens Bruggeman en Boelhouwer zijn lezers van de regionale dagbladen meer dan gemiddeld geïnteresseerd in provinciale politiek. Omgekeerd is het voortbestaan van goede regionale dagbladen van belang, omdat zij de provinciale politici kritisch volgen en controleren

Bruggeman en Boelhouwer vragen gedeputeerde staten of zij eveneens vinden dat het voortbestaan van een onafhankelijke regionale dagbladpers van groot belang is. En hun laatste vraag is dan ook: "Zou de provincie niet vaker betaalde advertenties moeten plaatsen in de regionale dagbladpers (en regionale huis-aan-huis bladen), uiteraard zonder daarmee enige invloed te willen uitoefenen op de inhoud van de verslaggeving?"

U bent hier