h

Stimuleringsfonds journalistiek blijft op de agenda

30 mei 2017

Stimuleringsfonds journalistiek blijft op de agenda

Gemeenten en provincies kunnen een fonds instellen voor financiering van onderzoeksjournalistiek van lokale en regionale kranten en omroepen. Dit concludeerde de Universiteit Leiden in maart in een onderzoeksrapport 'Het versterken van lokale nieuwsmedia'. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeente Leiden. Op aandrang van SP-statenlid Marnix Bruggeman gaat de Noordhollandse Commissaris van de Koning Johan Remkes nu dit onderzoek bestuderen. En als Remkes de Haarlemse burgemeester Jos Wienen tegen het lijf loopt, gaat hij hem vragen naar zíjn zorgen over de regionale media.

Lokale en regionale media lijden onder teruglopende advertentieopbrengsten en in mindere mate ook abonneeverlies. Bezuinigen op redacties maken vervolgens dat er nauwelijks nog tijd is voor onderzoeksjournalistiek of bijvoorbeeld het verslaan van gemeenteraadsvergaderingen. Op eerdere schriftelijke vragen van SP-statenlid Bruggeman in januari antwoordden gedeputeerde staten dat zij zijn zorgen over deze verschraling van het regionale media-aanbod delen. Zij zijn het met hem eens dat het van groot belang is dat er onafhankelijke en vrije regionale media blijven bestaan.

Bruggeman greep in de statenvergadering van 29 mei het onderzoek uit Leiden aan om opnieuw aandacht te vragen voor de moeilijke situatie van de lokale en regionale pers. In de Haarlemse gemeenteraad werd hetzelfde eerder al gedaan door SP-fractievoorzitter Frits Garretsen. De Haarlemse burgemeester Wienen nam toen de handschoen op.

In navolging daarvan vroeg Marnix Bruggeman Commissaris Johan Remkes zich eveneens op het Leidse rapport te storten en contact te zoeken met Wienen om samen op te trekken. Remkes gaat dit doen, maar hield wel wat slagen om de arm. Voor hem blijft nog de principiële vraag of de overheid een sturende rol heeft in de richting van de media. Tegelijkertijd zei Remkes dat hem toevallig bekend is dat over ondersteuning van de regionale media ook op rijksniveau wordt gesproken: "Je hebt ook maar even de vraag te beantwoorden in hoeverre dit niet ook primair een landelijke taak is, als het gaat om een financiële verantwoordelijkheid."

Bruggeman wees er op dat in Denemarken de overheid al financiële steun geeft aan lokale media. Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten bepleit voor ons land een dergelijk model met financiële bijdragen van provincies en gemeenten. Friesland en Zeeland hebben al geëxperimenteerd met mediafondsen.

Bruggeman wacht nu af met welke conclusies Remkes komt – die zei dat het vraagstuk hem in elk geval intrigeert en altijd tot nadenken bereid te zijn.

U bent hier