h

Zoals SP NH voorspelde: Fryslân gaat wél voor windmolens op Afsluitdijk

18 december 2014

Zoals SP NH voorspelde: Fryslân gaat wél voor windmolens op Afsluitdijk

Provinciale Staten van Fryslân hebben woensdag 17 december besloten eerst te onderzoeken of er windmolens op en langs de Afsluitdijk kunnen komen. SP-statenlid Marnix Bruggeman voorspelde dit afgelopen maandag al bij de behandeling van het Noordhollandse windplan. Door het indienen van een motie pleitte Bruggeman er voor om

dan samen met Fryslân te gaan optrekken voor molens op de Afsluitdijk. Dan kunnen kwetsbare gebieden in de rest van Noord-Holland worden ontzien. CDA-gedeputeerde Jaap Bond ontraadde deze motie, omdat minister Kamp het niet wil. De motie werd daarna door de coalitiepartijen afgestemd.

De SP is een groot voorstander van windenergie. Maar tegelijkertijd moeten de molens zo min mogelijk hinder en aantasting van het landschap opleveren. De SP vroeg daarom in de statenvergadering van 15 december aandacht voor een nieuw plan van ENECO. Dit energiebedrijf had vorige maand voorgesteld om langs de Afsluitdijk 30 windmolens van elk 7,6 Megawatt te plaatsen. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Interessant is dat het om windmolens gaat met een groot vermogen. De plannen van Noord-Holland gaan uit van molens van 3 Megawatt. Met 7,6 Megawatt per stuk heb je 60 procent minder windmolens nodig. En langs de Afsluitdijk woont niemand. Noord-Holland vindt wel dat molens niet meer kris-kras moeten worden neergezet, maar achter elkaar in een rechte lijn. Als er nou één plaats is waar dit kan, is het wel de Afsluitdijk." Het ENECO-plan geeft als optie nog een tweede rij molens in het water langs de Afsluitdijk. Dan kan daar nog veel meer windenergie worden opgewekt. Volgens een recent onderzoek van Ipsos is driekwart van de Friezen én Noordhollanders voor molens op de Afsluitdijk.

De SP had maandag ook een motie ingediend om elders in Noord-Holland voorkeur te geven aan windmolens met een vermogen van 8 Megawatt. Volgens gedeputeerde Bond kan dat niet, omdat de ondernemers die windmolens plaatsen de vrijheid moeten hebben zelf te bepalen hoeveel vermogen de molens hebben.

Voor de SP zijn molens met een groot vermogen echter een middel om te voorkomen dat windmolens worden geplaatst in prachtige open gebieden zoals rond Bobeldijk en Berkhout. Bewoners van deze plaatsen waren in grote getale aanwezig om te protesteren.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Bruggeman: "Als je met hoog-vermogen-molens werkt heb je er aan 13 genoeg om in de hele "opgave" voor Noord-Holland te voorzien. En die 13 molens zet je dan op industrieterreinen, bijvoorbeeld naast de hoge pijp van de elektriciteitscentrale Hemweg in het Amsterdamse Havengebied. Ook daar woont niemand en aan het landschap daar valt ook niet veel meer te verpesten. Of langs de Afsluitdijk, waar ze iconen kunnen worden."

De SP stemde uiteindelijk met tegenzin tegen het windplan van gedeputeerde staten. Bruggeman waarschuwde: "Maar als er uiteindelijk toch windmolens bij Berkhout en Bobeldijk zouden komen zullen wij ons daartegen tot het uiterste verzetten – onder verwijzing naar de alternatieven die de SP naar voren heeft gebracht." SP Noord-Holland zal na het besluit van provinciale staten van Fryslân nu opnieuw gaan bepleiten dat ook Noord-Holland eerst serieus kijkt naar de Afsluitdijk als alternatief.

U bent hier