h

Kans op windmolens op Afsluitdijk wordt groter

22 januari 2015

Kans op windmolens op Afsluitdijk wordt groter

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Met steun van de SP heeft de Tweede Kamer dinsdag 20 januari een motie van de PvdA aangenomen voor windmolens op de Afsluitdijk. De Noordhollandse SP-statenfractie pleitte hier al voor in de statenvergadering van 15 december. Met molens op de Afsluitdijk zouden kwetsbare plekken elders in Noord-Holland kunnen worden ontzien.

De aangenomen motie van PvdA-kamerlid Vos verzoekt de regering om, met in achtneming van de doelen uit het energieakkoord, zo veel mogelijk rekening te houden met de gewenste variant van de provincie Friesland over de inpassing van windmolens in het IJsselmeer c.q. op of langs de Afsluitdijk.

De motie sluit aan op een uitspraak van provinciale staten van Fryslân van 17 december om te onderzoeken of er windmolens op en langs de Afsluitdijk kunnen komen. Het Noordhollandse SP-statenlid Marnix Bruggeman zag deze uitspraak al aankomen. Hij diende daarom op 15 december een motie in om samen met Fryslân te gaan optrekken. Dan zouden er ook op het Noordhollandse deel van de Afsluitdijk molens kunnen komen. Kwetsbare gebieden als Bobeldijk en Berkhout zouden dan vrij van windmolens kunnen blijven. CDA-gedeputeerde Jaap Bond ontraadde deze motie van de SP. Maar hij beloofde wel: "Als het Rijk besluit om het voor Friesland toe te staan, dan zitten mijn collega Talsma en ik als het kan de dag daarop, bij de minister aan tafel, want dan hebben wij echt iets met elkaar te bespreken, omdat het de eerste inzet van Noord-Holland was om windmolens op de Afsluitdijk te plaatsen." De motie van de SP werd afgestemd met alleen de stemmen van SP, GroenLinks en Ouderenpartij NH vóór.

SP-statenlid Marnix Bruggeman zegt nu: "Het is jammer dat door het verwerpen van onze statenmotie nu in de Kamermotie alleen Fryslân wordt genoemd. Het is afwachten wat de minister precies met de motie gaat doen. Maar wat ons betreft kunnen de gedeputeerden Bond en Talsma nu alvast een afspraak maken om met de minister om tafel te gaan zitten. Dat gaan we ze de volgende statenvergadering vragen."

Zie ook:

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2014/12/zoals-sp-noord-holland-voorsp...

U bent hier