h

Energietransitie, windmolens en zonneparken

 

Noordhollands Dagblad: Windmolenpark Zwaagdijk-Oost: ’Jullie leven in een andere wereld’

Maar zodra de juridische argumenten van stal komen, haakt de publieke tribune af. De bedreigingen van het kerkbestuur zijn erg, maar er is geen aangifte gedaan, dus dan is het niet erg genoeg. En het windpark valt onder een overgangsregeling, dus gelden hier andere regels. ,,We zijn geen juristen, maar politici’’, probeert Marnix Bruggeman (SP), tegenstander van het windpark. ,,We moeten ons behalve door regels laten leiden door compassie en ethiek.’’ Maar de oplossing die hij voor ogen heeft - een molenruil met Amsterdam - krijgt nauwelijks steun.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Windmolenpark Zwaagdijk-Oost komt er

Een voorstel van de SP om de windmolens van Westfrisia in het Westelijk Havengebied van Amsterdam te plaatsen, waar niemand er last van heeft, kreeg nauwelijks steun. SP’er Marnix Bruggeman wist te melden dat het Amsterdamse Havenbedrijf open stond voor die constructie. Maar volgens gedeputeerde Jack van der Hoek was het allemaal niet zo eenvoudig. ,,Er was geen politieke wil om tot een oplossing te komen’’, reageert André Karsten van Stuurgroep Tegenwind.

Lees verder

Andijker Nieuws: Meerderheid Staten stemt in met Windpark Westfrisia

Tijdens de behandeling van dit agendapunt werd van de zijde van de SP vergeefs nog een voorstel gedaan de windturbines in het Westelijk havengebied van Amsterdam te plaatsen. Marnix Bruggeman zei daarover: “In Amsterdam zitten ze daarom te springen…” Het mocht niet baten, van de zijde van het college en van de overige fracties werd het voorstel (motie) niet opgepakt.

Lees verder

RTV Noord-Holland: Zwaagdijk vecht voor laatste kans tegen komst windmolens

Reportage over het verzet van de bewoners van Zwaagdijk tegen de komst van het Windpark Westfrisia. Met onder meer een interview met SP-statenlid Marnix Bruggeman.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Voorstel: ruil Westfrisia uit tegen windpark Amsterdam

In Provinciale Staten tekent zich een meerderheid af voor Windpark Westfrisia, maar de tegenstanders hebben nog een ijzer in het vuur. Zij pleiten ervoor het windpark bij Zwaagdijk-Oost uit te ruilen voor windpark Hornweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.
SP-Statenlid Marnix Bruggeman dient maandag dit voorstel in, samen met 50 Plus en Ouderenpartij NH. ,,Zo kan het landschap in West-Friesland gespaard worden en komen we tegemoet aan het verzet onder omwonenden en van de gemeente Medemblik’’, aldus Bruggeman.

Lees verder
24 januari 2017

Windpark Westfrisia met schimmige 'overgangsregeling'

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Maar liefst 11 insprekers protesteerden afgelopen maandag in de vergadering van de statencommissie Ruimte tegen het plan voor het Windpark Westfrisia. Overal hanteert de provincie voor windmolens een minimum afstand van 600 meter bij woningen. Maar in Zwaagdijk mag het windpark - als enige in Noord-Holland - dichterbij komen, op grond van een schimmige 'overgangsregeling'.Lees verder

Noordhollands Dagblad: Spanning stijgt rond windpark Zwaagdijk-Oost

Tegenstanders van het windpark in de provinciale politiek zijn de PVV, de SP en de twee eenmansfracties 50Plus en ONH. Die hebben samen geen meerderheid. "Mogelijk stemmen het CDA en de VVD tegen, van andere partijen verwacht ik dat ze het windpark steunen", zegt SP-Statenlid Marnix Bruggeman.

Lees verder
25 mei 2016

Energiezuinig huis ook voor sociale huurder

De provincie moet een plan van aanpak maken voor de verduurzaming van de sociale woningvoorraad in Noord-Holland. Dit was de strekking van een motie die SP-statenlid Geert Ritsema maandag indiende toen provinciale staten spraken over de energietransitie. Ritsema bepleitte verder het plan voor een eigen provinciaal energiebedrijf voor duurzame energie opnieuw op de agenda te zetten. Overigens was het afgelopen maandag het laatste optreden van de SP'er in provinciale staten. Naar verwachting wordt hij op 27 juni benoemd tot wethouder voor ruimtelijke ordening en mobiliteit in Arnhem.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder

IJmuider Courant: ’Windmolens slecht voor inwoners Velsen’

De SP-fractie in Provinciale Staten stelde onlangs dat de aanleg van het windmolenpark nog niet zo zeker is als het lijkt, omdat onder meer onduidelijk is of de veiligheid rond de Spuisluis dan wordt ondermijnd.

Lees verder

IJmuider Courant: Weer gedoe rond windmolens bij Spuisluis IJmuiden

De beoogde bouw van een windmolenpark bij de IJmuidense Spuisluis blijft de gemoederen bezighouden. De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland stelt dat de komst van de turbines ’nog niet zo zeker is als het lijkt’, omdat onder meer onduidelijk is of de veiligheid van waterkeringen dan wordt ondermijnd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier