h

Woonboten weg voor windmolens

18 mei 2017

Woonboten weg voor windmolens

Mede op voorstel van de SP mogen er geen windmolens komen op minder dan 600 meter afstand van woningen. De regel geldt ook voor andere "gevoelige bestemmingen" zoals woonboten. Bij het plan voor het Windpark Spuisluis in IJmuiden liggen er tientallen woonboten binnen deze 600 meter grens. Je zou dus denken dat het windpark er daarom niet kan komen. Maar de provincie draait de regel simpelweg om - de woonboten worden gewoon weggesleept.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

SP-statenlid Marnix Bruggeman wil met schriftelijke vragen precies van gedeputeerde staten weten wat hier aan de hand is. Ook vraagt hij of het niet wat ver gaat om voor de bouw van zes windmolens boten weg te slepen van mensen die daar in sommige gevallen al meer dan 35 jaar liggen.

Het leek er eerst op dat de provincie de 600 meter regel zo wilde uitleggen dat de woonboten bij Spuisluis er niet onder vallen. De regel geldt alleen voor bestemmingen die in een bestemmingsplan zijn vastgelegd. Inderdaad staan de woonboten niet in het geldende bestemmingsplan Velsen-Noord uit 2008. Bruggeman wijst er echter op dat in dit bestemmingsplan staat dat alles wat

.IJsbreker De Walvis is een van de woonschepen die voor de bouw van Windpark Spuisluis zouden moeten verdwijnen

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
vóór 2008 al aanwezig was,
automatisch óók legaal is. Bruggeman vermoedt dat de provincie inmiddels ook tot de conclusie is gekomen dat de boten daarom wél onder de 600 meter regel vallen. De woonbootbewoners zijn nu benaderd door de provincie, de gemeente en initiatiefnemer Eneco van het windpark met de mededeling dat zij maar beter kunnen ophoepelen met hun boten. Zij hebben daar echter allerminst trek in.

De statencommissie Ruimte zou al op 19 juni over het Windpark Spuisluis praten. Inmiddels lijkt het er op dat dit pas op 2 oktober zal gebeuren. De woonbootbewoners en andere omwonenden komen in de commissievergadering in elk geval hun bezwaren toelichten. Bruggeman wil vóór de vergadering met zijn schriftelijke vragen van gedeputeerde staten weten wat zij precies van plan zijn met de woonboten.

Op zich is de SP voorstander van windenergie. De SP vindt echter dat er alleen molens mogen komen op plekken waar mensen er geen last van hebben, zoals in het Amsterdams Westelijke Havengebied. Ook daar waren plannen ingediend voor windmolens. Die zijn door de provincie afgewezen, onder meer omdat de molens niet helemaal in een rechte lijn achter elkaar konden komen te staan. Om die reden zal de SP tegen het plan voor Windpark Spuisluis stemmen.

U bent hier