h

Windpark Westfrisia met schimmige 'overgangsregeling'

24 januari 2017

Windpark Westfrisia met schimmige 'overgangsregeling'

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Maar liefst 11 insprekers protesteerden afgelopen maandag in de vergadering van de statencommissie Ruimte tegen het plan voor het Windpark Westfrisia. Overal hanteert de provincie voor windmolens een minimum afstand van 600 meter bij woningen. Maar in Zwaagdijk mag het windpark - als enige in Noord-Holland - dichterbij komen, op grond van een schimmige 'overgangsregeling'.

De gemeenteraad van Medemblik heeft zich unaniem uitgesproken tegen windmolens op deze plek. Maar de provincie wil ze toch toestaan, met een provinciaal 'inpassingsplan' dat de gemeenteraad buiten spel zet. De SP heeft zich daar steeds tegen gekeerd. Bij het begin van de procedure verzekerden de gedeputeerden dat provinciale staten aan het eind altijd nog 'nee' konden zeggen. Afgelopen maandag was het dan zo ver. Maar er lag nu een voorstel op tafel waarin op alle mogelijke manieren naar een 'ja' was toe geredeneerd. Zo had de provincie het open landschap bij Zwaagdijk voor de gelegenheid tot 'verstedelijkt' gebied verklaard. Inspreker Siem Zeilemaker, fractievoorzitter van Progressief West-Friesland: "Ik zie dat deze voorgenomen windlocatie is gelegen in een onbebouwde groene weidse zone. Waar vind ik het besluit dat de provincie dit verstedelijkt vindt?" Inspreker Pedro van der Kolk: "Het gebied waar de windmolens moeten komen staat al decennia te boek als de groene bufferzone tussen twee stedelijke gebieden."

SP-statenlid Marnix Bruggeman nam hun kritiek over: "Gedeputeerde staten hebben het landschap nu ineens 'verstedelijkt' verklaard. Kwestie van andere 'duiding', zeggen ze. En dat verkopen ze dan als goede ruimtelijke ordening. En hup, Windpark Westfrisia scoort daarna zeer positief op 'regelmatig beeld en aansluiting bij landschappelijke structuur'. Dit heet gewoon gelegenheidsplanologie."

Eén van de insprekers vroeg aandacht voor het effect van de windmolens op de mensen die daaronder moeten werken in het kwekersbedrijf. Daaraan had de provincie geen enkele aandacht besteed.

De commerciële ontwikkelaars van het windpark kunnen hun plan alleen doorzetten met toestemming van de grondeigenaren. Eén van die grondeigenaren is de kerk. Die wilde na alle kritiek af van het voorlopig contract met de initiatiefnemers. Tijdens de commissievergadering onthulde Dirk Stam van het kerkbestuur dat zij daarop ernstig waren bedreigd door de windmolenontwikkelaars. Deze onthulling was voor de VVD aanleiding de vergadering even te schorsen. SP-statenlid Marnix Bruggeman: " Voor mij past dit in ons verhaal dat je windenergie niet aan de markt moet overlaten. Door dat wel te doen krijg je dit soort onverkwikkelijke zaken."

De SP stemde in de commissie tegen het windmolenplan.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

U bent hier