h

Windmolens allereerst op industrieterreinen

17 december 2015

Windmolens allereerst op industrieterreinen

Voorstellen van de SP om geen voorrang te geven aan windmolens in open landschap bij Zwaagdijk en naast woonwijken in IJmuiden hebben het niet gehaald. Maandag verwierp een meerderheid van VVD, PvdA, D66 en CDA twee moties van de SP om beide gebieden weg te halen uit

Foto: Dirk Weidema / Dirk Weidema
de lijst van gebieden die het meest geschikt zijn voor windmolens. De SP is een groot voorstander van windenergie. In navolging van de SP vinden steeds meer partijen echter dat windmolens allereerst op industrieterreinen moeten worden neergezet. Dat de provincie daaronder ook Zwaagdijk en IJmuiden verstaat zijn volgens de SP dan ook "schoonheidsfoutjes".

Op dit moment moet de provincie van het rijk nog een plek zoeken voor ongeveer 25 windmolens. Op 15 januari gaan allerlei provinciale regels gelden waarmee de provincie bepaalt waar die het beste kunnen komen. Volgens SP-statenlid Marnix Bruggeman kunnen ze met gemak worden weggezet in het Westelijk havengebied in Amsterdam: "Daar is zelfs plek voor nog meer molens." Ook de Afsluitdijk is volgens de SP een goede plek, waar wel honderd molens kunnen staan.

Om de molens op de beste plek te zetten heeft de provincie geschikte locaties ingedeeld in vijf categorieën. Meest geschikt is volgens de provincie het Noordzeekanaalgebied, als "industrieel gebied". Tot het Noordzeekanaalgebied rekent de provincie echter ook de locatie bij de sluizen in IJmuiden. Bruggeman: "Aan weerszijden liggen daar twee dichtbevolkte woonwijken die nu al te kampen hebben met een zeer hoge milieubelasting van onder meer fijn stof en geluid. Op de sluizen is ook een helicopterhaven van de loodswezen. Het is de vraag of je daar windmolens naast moet zetten."

Een motie van de SP om de locatie Spuisluis te verplaatsen naar categorie 2 (verstedelijkt gebied) werd echter verworpen met de stemmen van VVD, PvdA, D66, CDA en Groen Links tegen.

Foto: Dirk Weidema / Dirk Weidema
Direct na de statenvergadering heeft de SP schriftelijke vragen gesteld om nadere opheldering te krijgen of de locatie Spuisluis wel zo geschikt is als gedeputeerde staten suggereren.

Het gebied bij Zwaagdijk ten noordoosten van Hoorn is nog een ander verhaal. Hier zou het Windpark Westfrisia moeten komen. Provinciale staten moeten hierover volgend jaar een apart besluit nemen. Daarbij wordt bekeken of een windmolenpark daar wel een "goede ruimtelijke ordening" is. Volgens de SP is dit niet het geval, onder meer omdat hier open landschap is. Niettemin hadden gedeputeerde staten dit gebied opgenomen als

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De locatie Zwaagdijk, volgens de provincie "verstedelijkt gebied"

verstedelijkt gebied. Bruggeman: "Dat is het dus helemaal niet. Maar hiermee wordt het straks wel moeilijker om Windpark Westfrisia af te wijzen, terwijl het toch echt in open landschap komt en heus niet in verstedelijkt gebied." Bruggeman had eerder in een vergadering van de statencommissie Ruimte op 30 november ook al bepleit Zwaagdijk af te waarderen tot minder geschikte locatie. Gedeputeerde Joke Geldhof (D66) zegde toen toe dit te bekijken. Omdat Bruggeman daarna niets meer had gehoord, diende hij voor de zekerheid in de statenvergadering een motie in. Tot zijn verbazing zei Geldhof dat ze ondertussen al een brief had gestuurd aan provinciale staten, waarin stond dat de indeling van de locatie Zwaagdijk was veranderd. Niet alleen Bruggeman maar ook alle andere statenleden bleken die brief echter niet te kennen. Geldhof kon ook niet zeggen wat er dan precies was veranderd. Niettemin was haar mededeling voor VVD, D66, PvdA en CDA voldoende om tegen de SP-motie te stemmen. Pas na de vergadering zag Bruggeman dat Zwaagdijk gewoon nog steeds in de een na meest geschikte categorie bleek te staan. "Er zijn alleen wat zinnetjes tekst veranderd. En op de plattegrond zijn wat grijze wolkjes getekend, die geloof ik betekenen dat het er toch echt vol staat met van alles en nog wat. Snappen doe ik het allemaal niet. Maar aan de hele gang van zaken heb ik geen fijn gevoel overgehouden – om het maar voorzichtig te zeggen."

U bent hier