h

SP wil 'nee' kunnen zeggen tegen Windpark Westfrisia

9 november 2015

SP wil 'nee' kunnen zeggen tegen Windpark Westfrisia

De SP-fractie in provinciale staten is het niet eens met het starten van een zogenaamde inpassingsprocedure voor het windpark Westfrisia. Volgens statenlid Marnix Bruggeman is het risico te groot dat provinciale staten aan het eind van deze procedure gedwongen zijn 'ja' te zeggen tegen Westfrisia. Het windpark zou moeten komen in Zwaagdijk-Oost in de gemeente Medemblik. De gemeenteraad van Medemblik is unaniem tegen het windpark.

Wanneer een gemeente niet wil meewerken aan een plan van een windondernemer volgt volgens de Elektriciteitswet een merkwaardige procedure. De provincie moet dan de aanvraag overnemen en kan in plaats van de gemeente een bestemmingsplan maken. Zo'n provinciaal bestemmingsplan heet een inpassingsplan. Het starten van zo'n inpassingsprocedure door de provincie is wettelijk verplicht. In het statendebat op 9 november zei Marnix Bruggeman namens de SP: "Maar volgens diezelfde Elektriciteitswet zijn wij níet verplicht aan het eind van het traject 'ja' te zeggen en hóeven we zo'n vervangend bestemmingsplan uiteindelijk niet vast te stellen." De provincie had echter al een heel plan gemaakt voor de manier waarop die inpassingsprocedure moet gaan verlopen. Bruggeman zei daarover in het debat: "Het moet glashelder zijn dat we aan het eind nog twee kanten op kunnen: ja of nee. Wij zijn daar niet gerust op. Worden wij met deze startnotitie niet een 'ja' ingerommeld?"

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Bruggeman diende een motie in waarin werd gevraagd in de rest van de inpassingsprocedure steeds duidelijk te maken dat provinciale staten aan het eind nog steeds 'nee' kunnen zeggen. Die motie haalde het niet. Volgens gedeputeerde De Vries (D66) voegde de motie niets toe. Hij zegde de SP toe dat provinciale staten echt alle vrijheid behouden. Ook andere fracties waaronder GroenLinks, VVD en CDA gaven in het debat aan dat wat hen betreft met het starten van de inpassingsprocedure het laatste woord nog niet is gezegd. De SP besloot desalniettemin uiteindelijk toch tegen de start van de inpassingsprocedure te stemmen. Bruggeman in het debat: "Wij beseffen dat het starten van de inpassingsprocedure wettelijk verplicht is. Maar die start hoeft niet met het plan dat daarvoor nu op tafel ligt. Er had volgens de wet evengoed een andere startnotitie mogen liggen die de handen veel meer vrij houdt."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Het windpark Westfrisia kent een opmerkelijke geschiedenis. Vorig jaar besloten provinciale staten dat windparken niet dichter dan 600 meter bij woningen mogen komen vanwege geluidhinder en uitzicht. Bij Westfrisia staan de woningen veel dichterbij. Maar ooit is een overgangsregeling aangenomen waardoor de 600 meter-grens niet voor Westfrisia geldt. Bruggeman: "Voor de omwonenden en voor ons is dit niet te snappen. Wij vinden dat de bewoners in Zwaagdijk-Oost recht hebben op dezelfde bescherming als elders in de provincie. De SP is groot voorstander van windenergie. Maar windmolens kunnen veel beter op de industrieterreinen in het Westelijk Havengebied in Amsterdam dan in open landschap in West-Friesland. Daarom willen wij dat provinciale staten alle kaarten openhouden om straks aan het eind van de inpassingsprocedure 'nee' te kunnen zeggen tegen Westfrisia. En we zullen de andere fracties in de staten er voortdurend aan blijven herinneren dat dit 'nee' mogelijk blijft."

Zie voor de tekst van de motie onderstaande link.

U bent hier