h

Komst megawindturbines afgewezen door Provinciale Staten

27 november 2023

Komst megawindturbines afgewezen door Provinciale Staten

De SP was direct al tegen het onzalige plan om in dit recreatie- en natuurgebied een aantal enorme windmolens te bouwen op korte afstand van woningen. In tegenstelling tot de SP waren GL, PvdA, D66, Volt en CU van mening dat de gezondheid van de omwonenden en de natuurwaarden van het gebied moesten wijken voor een twijfelachtige milieuwinst. De SP bleef constructief en stelde middels een motie voor de turbines op een meer afgelegen plek in het Westelijk Havengebied te plaatsen, maar die motie werd niet aangenomen.

Uiteindelijk lijkt een rapport van Rijkswaterstaat, waarin wordt geconcludeerd dat de windturbines óók nog de verkeersveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, voor coalitiepartijen BBB en VVD de doorslag te hebben gegeven en besloot een meerderheid van SP, PvdD, JA21, BBB, VVD, FvD, CDA en 50Plus het slechte plan naar de prullenbak te verwijzen.

De gemeente Amsterdam, middels Duurzaamheidswethouder Zita Pels (Groen Links) bleek een slecht verliezer en bekritiseerde niet alleen de democratische beslissing van de Provinciale Staten maar maakte ook nog de ongefundeerde insinuatie dat er minder woningen gebouwd zouden kunnen worden doordat het windturbineplan niet doorgaat, terwijl zoals de buurgemeenten betoogden natuurlijk het omgekeerde het geval is: de aanleg van de windturbines zou juist de woningbouw in de buurgemeenten hebben gehinderd.

Windturbines Noorder-IJplas leiden automobilisten te veel af op wirwar van rijstroken richting Coentunnel: bouw ze niet, zegt Rijkswaterstaat [update] | Noordhollands Dagblad

Wethouder Pels: schrappen windmolenplan Noorder IJplas 'onbehoorlijk en onbegrijpelijk' - AT5

Liander spreekt wethouder tegen: "Drie windmolens hebben niks te maken met woningbouw" - NH Nieuws

 

Reactie toevoegen

U bent hier