h

Kernenergie en Pallas

 

24 september 2015

SP wil onderzoek naar financiën kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De SP wil dat het provinciebestuur een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de economische haalbaarheid van de kernreactor Pallas. De provincie staat op het punt om te besluiten een volgend deel van de klaarliggende 40 miljoen euro aan het project uit te geven. Begin oktober spreken Provinciale Staten hierover in het geheim met Gedeputeerde Jaap Bond. Vervolgens neemt Gedeputeerde Staten een beslissing over het vrijgeven van de lening op basis van een rapport dat is opgesteld door de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.

Lees verder
16 april 2015

SP wil opheldering vervolgstap kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Minister Kamp heeft in recente een brief aan de Tweede Kamer op geen enkele manier duidelijk gemaakt dat er aan de voorgenomen bouw van de Pallas kernreactor bij Petten ook enorme bezwaren kleven. Bovendien is er geen afweging gemaakt tussen de kosten en baten voor het Rijk en de provincie Noord Holland. SP-statenlid Geert Ritsema heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten.Lees verder
22 juni 2014

Mondelinge vragen over miljoenen kernreactor Petten

SP-statenlid Dago Wellink stelt in de statenvergadering op 23 juni mondelinge vragen over de kernreactor van ECN/NRG in Petten. Aanleiding is het voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om geld beschikbaar te stellen voor het oplappen van de bestaande centrale. Maar tegelijk wil de provincie 40 miljoen bijdragen aan de voorbereiding van de bouw van een nieuwe reactor, genaamd Pallas.  Wellink wil van gedeputeerde staten weten of de provincie betrokken is bij de plannen van Kamp. Ook wil hij weten wat gedeputeerde staten vinden van de uitlating van Kamp dat het pas over twee of drie jaar realistisch is te kijken naar het nut van de bouw van de nieuwe reactor Pallas.        

Lees verder

Zorg en markt: SP wil herbezinning kernreactor Pallas (Petten)

29-04-2013 • De Noord-Hollandse statenfractie van de SP vindt het noodzakelijk dat opnieuw gekeken wordt naar de besteding van de 40 miljoen die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor de nadere uitwerking van het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure voor de nieuwe kernreactor Pallas in Petten. SP-statenlid Dago Wellink: ”Blijkens nieuw onderzoek kunnen de isotopen die nodig zijn voor medische doeleinden ook zonder kernreactor gemaakt worden. Dus ook zonder de gevaren die aan kernenergie kleven.

Lees verder
15 mei 2013

Gedeputeerde Van Run (VVD) schoffeert statencommissie water, economie en bestuur

De SP vindt de manier waarop VVD-gedeputeerde Van Run omgaat met de democratische besluitvorming rondom de plannen voor de nieuwe kerncentrale in Petten ongehoord. SP-statenlid Dago Wellink: “De gedeputeerde verliet bij de vergadering midden in een bijdrage van een van de statenleden over Petten opeens de zaal en kwam ook niet meer terug. En dat omdat-ie aanwezig wilde zijn bij de ondertekening van een convenant door de minister diezelfde middag in Nemo. Maar zo brengt-ie wel de democratische besluitvorming om zeep. Het is autoritair optreden en dat bij een onderwerp dat de provincie, en de burger dus, 40 miljoen euro gaat kosten als het niet veel meer is! Schandalig!”

Lees verder
29 april 2013

SP wil herbezinning kernreactor Pallas (Petten)

De Noord-Hollandse statenfractie van de SP vindt het noodzakelijk dat opnieuw gekeken wordt naar de besteding van de 40 miljoen die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor de nadere uitwerking van het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure voor de nieuwe kernreactor Pallas in Petten. SP-statenlid Dago Wellink: ”Blijkens nieuw onderzoek kunnen de isotopen die nodig zijn voor medische doeleinden ook zonder kernreactor gemaakt worden. Dus ook zonder de gevaren die aan kernenergie kleven. Als dat zo is, dan is het dus niet meer nodig een nieuwe kernreactor te bouwen. De provincie moet dan een deel van die 40 miljoen voor onderzoek naar die alternatieve methode inzetten, in plaats van voor deze gedateerde methode.”

Lees verder
2 oktober 2006

Kerngaswolk bij Petten?

In 2001 schijnt een radioactieve gaswolk ontsnapt te zijn uit de installatie bij Petten. Dat werd bij een open dag in 2005 'opeens' ontdekt. De SP wil weten hoe dat kan en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier