h

Alweer lekkage in Petten!

26 oktober 2018

Alweer lekkage in Petten!

Foto: onbekend / onbekend

In Petten stapelen incidenten rondom de Hoge Flux Reactor (HFR) zich op. Er is altijd wel wat aan de hand in of rondom deze kernreactor, die voornamelijk medische isotopen produceert. Het lijkt geen goede zaak dat deze reactor, na de huidige stillegging, weer gaat draaien.

Op 25 oktober 2018 berichtte het Noordhollands Dagblad in het artikel 'Reactor Petten uitgeschakeld na lekkage' dat de Hoge Flux Reactor in Petten is uitgeschakeld nadat een hoeveelheid verontreinigd water is gelekt in een kruipruimte. Ook vele andere media berichtten hierover. En de inwoners van Petten en omstreken maken zich weer zorgen.

Volgens de NRG hebben zich na het betreffende incident geen  radioactieve besmettingen bij de medewerkers van de HFR voorgedaan, maar wel doet NRG nader onderzoek naar de oorzaak van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Ook wordt het  grondwater in de nabijheid van de reactor in de gaten gehouden. De reactor is inmiddels enige tijd uitgeschakeld.

De afgelopen jaren hebben zich meerdere incidenten voorgedaan bij deze reactor. Dit kan zo niet doorgaan! Eigenlijk moet deze verouderde reactor dringend definitief gesloten worden. Het historisch afval moet helemaal worden opgeruimd en het grondwater en de grond moeten volledig worden gereinigd van tritium. En moet de nieuwe kernreactor in Petten, Pallas, eigenlijk wel gebouwd worden? Het is immers binnen enkele jaren mogelijk om medische isotopen geheel reactorvrij te produceren?

De SP in Schagen maakt zich ook ernstig ongerust. De fractie stelde al schriftelijke vragen aan het college van B en W van Schagen.

De SP in Provinciale Staten van Noord-Holland gaat Gedeputeerde Staten aan de tand voelen over dit nieuwste incident. De SP gaat de volgende vragen stellen:

  1. Uiteraard bent u, net als vragensteller, ervan op de hoogte dat dit incident heeft plaatsgevonden. En uiteraard bent u eveneens op de hoogte van eerdere incidenten. Ook ditmaal is de reactie van de NRG weer dat eigenlijk alles veilig is. Wat vindt u van deze reactie?
  2. De ongerustheid onder de inwoners wegnemen zal inmiddels niet meer gaan lukken met de uitspraak dat alles veilig is. Wat gaat u er, samen met andere overheden, aan doen om ervoor te zorgen dat de HFR tot einddatum daadwerkelijk veilig blijft en er zich dus geen incidenten meer voordoen?
  3. Vindt u het, net als de SP, erg belangrijk dat de HFR in Petten zo spoedig mogelijk definitief gesloten wordt, het historisch afval volledig wordt opgeruimd, het grondwater en de grond volledig worden gereinigd van tritium en andere radioactieve stoffen?
  4. U bent medeverantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland. Wat zal uw bijdrage zijn in de komende gedachtewisselingen met andere overheden over deze reactor? Gaat u de andere overheden meedelen dat het een goed
    plan is de HFR in Petten te sluiten, zodat zorgen (en jodiumtabletjes) voor de inwoners niet langer nodig zijn?

 

 


 

U bent hier