h

Mondelinge vragen over miljoenen kernreactor Petten

22 juni 2014

Mondelinge vragen over miljoenen kernreactor Petten

SP-statenlid Dago Wellink stelt in de statenvergadering op 23 juni mondelinge vragen over de kernreactor van ECN/NRG in Petten. Aanleiding is het voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om geld beschikbaar te stellen voor het oplappen van de bestaande centrale. Maar tegelijk wil de provincie 40 miljoen bijdragen aan de voorbereiding van de bouw van een nieuwe reactor, genaamd Pallas.  Wellink wil van gedeputeerde staten weten of de provincie betrokken is bij de plannen van Kamp. Ook wil hij weten wat gedeputeerde staten vinden van de uitlating van Kamp dat het pas over twee of drie jaar realistisch is te kijken naar het nut van de bouw van de nieuwe reactor Pallas.        

De kerncentrale in Petten maakt isotopen die ziekenhuizen gebruiken om diagnoses te stellen in het menselijk lichaam. De SP heeft de afgelopen jaren kritiek geleverd op het plan van de provincie 40 miljoen bij te dragen aan de bouw van een nieuwe reactor in Petten. Op voorstel van de SP is op 27 januari in het provinciehuis een informatiebijeenkomst gehouden over nut en noodzaak van Pallas. Deskundigen uit de medische wereld en het kernenergieonderzoek gaven inzicht in de voor- en nadelen. Voornaamste bezwaar is dat de nieuwe reactor Pallas waarschijnlijk overbodig zal zijn op het moment dat hij klaar is. Steeds meer ziekenhuizen hebben eigen kleine cyclotrons waarmee ze zelf isotopen kunnen maken. In Canada is om die reden al een vergelijkbare kernreactor gesloten. Minister Kamp heeft onlangs gezegd dat de prijs van isotopen uit Petten flink omhoog moet. Wellink wil weten of de nieuwe reactor Pallas zich daardoor nog meer uit de markt zal prijzen. Ook vraagt hij of gedeputeerde staten weten dat de OESO onlangs heeft gezegd dat er wereldwijd een overschot in de productie van medische isotopen is. Wellink vraagt of de provincie deze conclusie van de OESO wil overbrengen aan minister Kamp. Concluderend vraagt Wellink aan gedeputeerde staten: "Is het niet beter te overwegen, gelet op de wereldontwikkelingen op het gebied van medische isotopen, om (een deel van) de gelden die thans geheel aan de huidige en (mogelijk) toekomstige reactor dreigen te worden gespendeerd ten goede te laten komen aan de wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve methoden en de versnelde invoering daarvan in Nederland? Zo nee, waarom niet?"

U bent hier