h

SP wil onderzoek naar financiën kernreactor Pallas

24 september 2015

SP wil onderzoek naar financiën kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De SP wil dat het provinciebestuur een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de economische haalbaarheid van de kernreactor Pallas. De provincie staat op het punt om te besluiten een volgend deel van de klaarliggende 40 miljoen euro aan het project uit te geven. Begin oktober spreken Provinciale Staten hierover in het geheim met Gedeputeerde Jaap Bond. Vervolgens neemt Gedeputeerde Staten een beslissing over het vrijgeven van de lening op basis van een rapport dat is opgesteld door de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.

SP-statenlid Geert Ritsema: “Wij praten straks achter gesloten deuren over een rapport, dat is opgesteld door de belanghebbenden zelf. Dat is onvoldoende basis voor een zorgvuldige besluitvorming. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen, ook om te kunnen vaststellen hoe het staat met de interesse van private investeerders.”

In het coalitieakkoord dat CDA, D66, PvdA en VVD eerder dit jaar sloten staat dat de tweede tranche van de lening zal worden vrijgegeven op basis van een geactualiseerde en sluitende businesscase, waarbij ook de interesse vanuit de markt moet worden aangetoond. Voor zover bekend hebben zich tot nu toe echter nog geen private investeerders gemeld.

De SP betwijfelt of er in 2025 – als Pallas in bedrijf moet worden genomen – nog wel behoefte bestaat aan een grote reactor die medische isotopen produceert. Een recente studie van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (1) laat zien dat er steeds meer concurrentie komt van deeltjesversnellers (cyclotrons), waarmee in ziekenhuizen goedkoper en zonder radioactief afval medische isotopen kunnen worden geproduceerd. Ritsema: “Daarom is onafhankelijk onderzoek zo belangrijk. Miljoenen belastinggeld uitgeven aan een project dat waarschijnlijk niet levensvatbaar zal blijken te zijn moeten we voorkomen. En voor je het weet krijg je te horen dat stoppen niet meer kan, omdat er al zoveel geld in de voorbereiding is gestoken.”

U bent hier