h

Partijen eisen veel actievere houding provincie veiligheid kernreactor Petten

20 september 2016

Partijen eisen veel actievere houding provincie veiligheid kernreactor Petten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De provincie moet zich veel actiever bemoeien met de veiligheid van de kernreactor in Petten. Deze oproep is afkomstig van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren na niet overtuigende antwoorden  van gedeputeerde Bond in de Statencommissie Economie eerder deze week. Het punt stond op de agenda vanwege een vorige week door de NOS[[1]] gepubliceerd zeer kritisch document over de onveilige situatie bij de kernreactor.

Het document is opgesteld door een nucleair deskundige die door het bedrijf NRG, exploitant van de kernreactor, zelf was aangetrokken om orde op zaken te stellen. Hierin is te lezen dat veiligheid niet de hoogste prioriteit heeft binnen het nucleaire bedrijf. Vooral de nadruk die het bestuur van NRG legt op de financiële prestatie van de installatie om een lening van 82 miljoen door het Rijk terug te betalen, zorgt voor een onveilige situatie.

Op vragen van Statenfracties liet gedeputeerde Bond deze week weten dat de berichten ook nieuw voor hem waren, dat het Rijk alles onder controle heeft  en alles in orde zal komen.  En dat terwijl dit niet het eerste schokkende bericht is.  Er verschenen eerder  alarmerende berichten over de veiligheidscultuur bij de kernreactor over nalatigheid en fouten. De partijen vragen zich af waarom het provinciebestuur weigert te kijken naar alternatieve productiemogelijkheden voor medische isotopen.

Roel Sint, Statenlid SP: “In de context van alle voorgaande problemen zoals de vele keren dat de reactor is stilgelegd, de problemen met de opslag en verwerken van het afval en de angstcultuur waaraan ook dit rapport weer refereert kan dit zoveelste signaal weleens de spreekwoordelijke druppel worden voor de verouderde en noodlijdende installatie.”

“Wat ons daarin vooral verbaast is het feit dat gedeputeerde Bond net als wij via de media voor het eerst over dit rapport hoorde. Het gaat hier wel om een nucleaire installatie en de veiligheid in Noord-Holland. Wij eisen daarin een zeer actieve provincie, die niet alleen reageert als er berichten in de media verschijnen of als de oppositie partijen weer eens vragen stellen. ”, aldus Lammert van Raan, Statenlid van de Partij voor de Dieren.

Rosan Kocken, Statenlid van GroenLinks Noord-Holland,  noemt de situatie heel ernstig. “Uit dit rapport, opgesteld door een deskundige die door het nucleaire bedrijf zelf is aangesteld, blijkt dat veiligheid niet altijd voorop staat. Dat is ontoelaatbaar. Ik verwacht van GS dat zij dit tot op de bodem uit zoekt en dat wij tekst en uitleg krijgen over de situatie. GroenLinks wijst al langer op veilige alternatieven voor de productie van medische radio-isotopen. Ik hoop dat dat nu eindelijk eens gehoor krijgt.”

U bent hier