h

Noordhollands Dagblad: Veiligheid ’niet in geding’ na lek in reactor Petten

27 oktober 2018

Noordhollands Dagblad: Veiligheid ’niet in geding’ na lek in reactor Petten

De Statenfractie van de SP is bezorgd over de incidenten die zich de
afgelopen jaren hebben voorgedaan bij de uit 1961 stammende reactor die
in bedrijf blijft totdat de nieuwe Pallas Reactor er is. De SP wil van
Gedeputeerde Staten weten wat zij er met andere overheden aan gaan doen dat de reactor tot de einddatum daadwerkelijk veilig blijft. Ook wil de
SP weten of GS het net als de SP belangrijk vinden dat reactor zo
spoedig mogelijk definitief wordt gesloten. Gedeputeerde Jaap Bond laat weten dat GS het vooral belangrijk vinden dat de reactor blijft draaien. "Als de SP de reactor wil sluiten dan mogen zij dat uitleggen aan de 30.000 kankerpatiënten die per dag worden geholpen dankzij de reactor. Uit dit incident blijkt dat het veiligheidssysteem werkt."

U bent hier