h

Bocht van 180 graden in dossier kernreactor Pallas

15 december 2015

Bocht van 180 graden in dossier kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Vandaag sprak de commissie Energie, Economie en Bestuur van de Provinciale Staten over een provinciale lening voor de bouw van de kernreactor Pallas in  Petten.
Coalitiepartijen CDA, D66, PvdA en VVD kwamen daarbij terug op de afspraak in het coalitieakkoord dat de  tweede tranche van deze lening alleen wordt verstrekt op basis van een “geactualiseerde en sluitende business case”. Een bedrag van 6.5 miljoen euro wordt nu aan Pallas overgemaakt, ondanks het feit dat een business case ontbreekt en er zich nog geen enkele private investeerder heeft gemeld. Het totale bedrag dat de provincie Noord Holland inmiddels in Pallas heeft gestoken komt daarmee op 14, 5 miljoen, zonder dat ooit is aangetoond dat het project economisch haalbaar is. De SP vreest dat de belastingbetaler uiteindelijk opdraait voor de risico’s. 

Geert Ritsema, Statenlid voor de SP in Noord Holland : “Met het besluit om tegen de afspraken in het  coalitieakkoord in toch 6,5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de bouw van een kernreactor gaan CDA, D66, PvdA en VVD gierend door een U bocht van 180 graden.”

Het  besluit van vandaag is gebaseerd op een brief van Gedeputeerde Staten van 8 december jongstleden. In deze brief wordt onder meer verwezen naar een gesprek
van 27 november tussen de minister van Economische Zaken, de Stichting Voorbereiding Pallas en Gedeputeerde Jaap Bond (CDA). Tijdens dit gesprek zou
Pallas nieuwe informatie hebben aangeleverd die Bond ervan overtuigd zou hebben om terug te komen op een eerder genomen –en via het VPRO programma Argos
uitgelekt-  geheim besluit om de lening aan Pallas te weigeren. Om welke nieuwe informatie van Pallas het precies gaat werd bij de Commissievergadering
van vandaag niet duidelijk.

Geert Ritsema : “Waar eerst een schriftelijke, onderbouwde businesscase werd gevraagd, neemt de coalitie nu genoegen met een voor de Provinciale Staten
oncontroleerbare mondelinge mededeling van de initiatiefnemer van Pallas.
Dat is een buitengewoon raadselachtige en schimmige wijze van besluitvorming.” 
In 2016 wordt mogelijk opnieuw zonder deugdelijke businesscase door de provincie Noord Holland een bedrag van 7,5 miljoen aan Pallas geleend, zo kondigde Bond vandaag aan. De SP vreest dat –als zich uiteindelijk geen investeerders voor Pallas aanmelden en het project strandt- de aan het uiterst omstreden project geleende miljoenen nooit meer terugkomen en de belastingbetaler een gepeperde rekening krijgt gepresenteerd. 

U bent hier