h

Nieuws uit 2010

15 december 2010

Onbetrouwbare cijfers bij `hoogwaardig' openbaar vervoer Huizen-Hilversum

Gedeputeerde Staten gebruiken onbetrouwbare cijfers bij de besluitvorming over de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum. Dat blijkt uit antwoorden op vragen die de SP aan het college gesteld heeft. Het college – bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks – is van plan tariefdifferentiatie toe te passen in de Gooi en Vechtstreek. Maar in de cijfers over de voorspelde reizigersaantallen voor de HOV-verbinding houdt het college helemaal geen rekening met de effecten daarvan.

Lees verder
14 december 2010

Zorgvuldig omgaan met belangen van omwonenden bij omleggen N201

De provincie Noord-Holland is al jaren bezig met het aanleggen van een extra weg langs Uithoorn en Aalsmeer, ook wel omlegging of project N201+ genoemd. Naast de schade die de nieuwe weg veroorzaakt voor het milieu en de natuur leidt de nieuwe weg ook tot overlast en schade voor omwonenden. Burgers krijgen te maken met herrie, stank en een aantasting van hun eigendommen. De aanleg van de weg leidt er toe dat sommige woningen zelfs gesloopt zijn.

Lees verder
8 december 2010

Noord-Hollandse herindelingen: nog altijd tekort draagvlak

De fusie van gemeenten in Noord-Holland kan nog altijd niet rekenen op steun en draagvlak onder de bevolking. In de provinciebegroting voor 2011 staat dat er sprake moet zijn van het 'creëren van draagvlak, betrokkenheid en vertrouwen bij de burger' bij herindelingen. Ook vindt de provincie het belangrijk dat ze hierbij 'transparant, zichtbaar en betrouwbaar functioneert, en streeft naar een goede relatie met andere overheden.' Maar gebeurt dit ook in de praktijk?

Lees verder
6 december 2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ‘kleden het openbaar vervoer als geen ander uit’

Het openbaar vervoer in Nederland staat onder druk. Grote bezuinigingen zijn aangekondigd en bepaalde buslijnen dreigen te verdwijnen. Daarnaast zijn er grote problemen op het spoor, waar – het op afstand van de overheid gezette – Prorail de grip op het spoorvervoer verliest als het sneeuwt in het land. Verder maakt de directie van het bedrijf Trans Link Systems er een potje van bij het functioneren van de ov-chipkaart. De problemen met de ov-chipkaart ten spijt menen de heren in de directie van TLS wel recht te hebben op een hoger salaris dan dat van de minister-president.

Lees verder
23 november 2010

'Geen boodschap aan belofte aan inwoners Amstelveen'

Gedeputeerde Post (VVD) heeft geen enkele boodschap aan de voormalige bewoners van de flats aan de Amstelveense Carmenlaan. Dit bleek tijdens de commissievergadering op 22 november 2010. Aan de Carmenlaan zijn in 2007 twee flats met goedkope huurwoningen gesloopt. De bewoners is beloofd dat zij terug kunnen keren in de nieuwbouw die op dezelfde lokatie zou verrijzen.

Lees verder
22 november 2010

College laat treinreizigers in de kou staan

Gedeputeerde Staten laten reizigers die door een vertraagde trein net hun aansluitende bus missen in de kou staan. Gedeputeerde Post (VVD) is niet bereid om het voorstel van de SP over te nemen om aansluitende bussen even te laten wachten als een vertraagde trein het station binnenkomt. Het busbedrijf krijgt een boete als de bus te laat vertrekt en de gedeputeerde wil hier niet van afwijken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier