h

Nieuws uit 2010

22 november 2010

Provinciebeleid mag geen belemmering zijn voor gebruik HOV-bus

De SP vraagt zich af of de cijfers die gedeputeerde Post (VVD) heeft gepresenteerd over de vervoerwaarde van de nieuwe HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum kloppen. Het is onduidelijk of het provinciebestuur bij het voorspellen van het aantal reizigers dat gebruik gaat maken van de nieuwe busverbinding rekening houdt met zijn eigen beleid. De SP maakt dat niet op uit de cijfers die de gedeputeerde aan de commissie gepresenteerd heeft. Op de herhaalde vraag van de SP tijdens de commissievergadering gaf de gedeputeerde geen antwoord.

Lees verder
18 november 2010

Collegepartijen bezuinigen jaarlijks vijf miljoen euro op openbaar vervoer

De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD in Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 8 november 2010 een voorstel ingediend om elk jaar vijf miljoen euro te bezuinigen op het openbaar vervoer. Door deze bezuinigingen zal de kwaliteit van het busvervoer – met name in de minder dicht bevolkte delen onze provincie – sterk achteruitgaan. Dit terwijl het aanbod van buslijnen in de Kop van Noord-Holland en in West-Friesland nu al te wensen over laat. Volgens de SP zijn deze bezuinigingen niet aanvaardbaar.

Lees verder
17 november 2010

College maakt openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek duurder

Het college van Gedeputeerde Staten – bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks – blijft onduidelijk over de manier waarop de besluitvorming over tariefdifferentiatie in het openbaar vervoer in de Gooi en Vechtstreek verlopen is. De SP heeft inmiddels al drie series schriftelijke vragen moeten stellen over dit onderwerp. Voor de derde keer blijft het college vaag en worden bepaalde vragen niet beantwoord. Dit is onacceptabel.

Lees verder
3 november 2010

Provincie stopt met Wieringerrandmeer, SP juicht besluit toe

Een streep door twintig jaar plannenmakerij, het Wieringerrandmeer is van de baan.
Een onvermijdelijk einde aan wat de SP altijd als onverantwoorde luchtfietserij heeft beschouwd.
Wat eerst nog werd gepresenteerd als een natuurontwikkelingsproject - waarbij enige woningbouw moest meehelpen met de financiering - werd vooral onder de regie van voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) een grootschalig en poenerig woningbouwplan met wat water eromheen.
Gedeputeerde Staten schuiven nu de schuld af op de recessie en een slappe woningmarkt, maar ook met de economische wind in de rug zou het plan de provincie tot in lengte van jaren tientallen miljoenen euro’s hebben gekost. De SP heeft daar de afgelopen jaren constant voor gewaarschuwd, maar dat was aan dovemans oren gericht.
Toch wil de SP niet kinderachtig doen en gedeputeerde Laila Driessen van harte feliciteren met het GS-besluit.

Lees verder
2 november 2010

Tegenbegroting SP Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen vanaf 2011 55 miljoen euro bezuinigen op allerlei instellingen en voorzieningen, bezuinigingen die de Noord-Hollandse burger hard raken. Dat gaat de SP te ver, de statenfractie heeft daarom de handschoen opgepakt en komt met een “tegenbegroting”. De SP wil een halt toeroepen aan het onnodig oppotten van geld ten koste van het openbaar vervoer, natuur en landschap, welzijn, kunst en cultuur. Bijna 22 miljoen euro in 2011, oplopend tot 27 miljoen euro extra in 2013 is er beschikbaar volgens de tegenbegroting van de SP.

Lees verder
2 november 2010

Niet nog een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder

Volgens een artikel in Het Parool en in de plaatselijke Weekkrant Amstelveen heeft gedeputeerde Post (VVD) uitspraken gedaan over het aanleggen van een nieuwe weg dwars door de Bovenkerkerpolder. Die uitspraken leiden tot veel onrust. De SP is tegen het aanleggen van nóg een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder. Deze polder is een erkend natuur- en stiltegebied en grenst aan het Groene Hart. Het feit dat het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks hier toch al een nieuwe weg - de omgelegde N201 - aanleggen is al erg genoeg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier