h

Tegenbegroting SP Noord-Holland

2 november 2010

Tegenbegroting SP Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen vanaf 2011 55 miljoen euro bezuinigen op allerlei instellingen en voorzieningen, bezuinigingen die de Noord-Hollandse burger hard raken. Dat gaat de SP te ver, de statenfractie heeft daarom de handschoen opgepakt en komt met een “tegenbegroting”. De SP wil een halt toeroepen aan het onnodig oppotten van geld ten koste van het openbaar vervoer, natuur en landschap, welzijn, kunst en cultuur. Bijna 22 miljoen euro in 2011, oplopend tot 27 miljoen euro extra in 2013 is er beschikbaar volgens de tegenbegroting van de SP.

De SP maakt in haar tegenbegroting voor een bedrag van 13,7 miljoen euro aan bezuinigingen op het provinciale takenpakket ongedaan. Allereerst wordt er een streep gehaald door het snoeimes dat het openbaar vervoer bedreigt, 10,2 miljoen bezuinigingen per jaar zijn daarmee van de baan, de buurtbussen kunnen blijven rijden en de dorpen blijven ook ’s avonds bereikbaar. Jaarlijks twee miljoen bezuiniging op de investeringsprogramma’s voor duurzaam klimaat en dito energie-opwekking? Onverstandig en onnodig, zegt de SP-fractie. Handen af van de promotiecampagne biologische landbouw: 750.000 euro per jaar.

Misschien nog wel ingrijpender pakken de bezuinigingen van GS uit op instellingen en organisaties. Afbouwen is het parool van het provinciebestuur, laat de gemeenten het maar overnemen, zeggen GS. Kan allemaal wel zijn, maar de burgers hebben het nakijken, de sociale infrastructuur loopt volgens de SP zware averij op.

In de SP-tegenbegroting wordt er daarom 12,25 miljoen euro vrijgemaakt om de bezuinigingen te schrappen. Hierdoor hoeven Primo Noord-Holland (2,9 miljoen euro) en De Kunst (479.000 euro per jaar) hun deuren niet op 31 december voor het laatst op slot te draaien.

De bemoeizorg blijft overeind, Landschap Noord-Holland kan voort op de ingeslagen weg en de Milieufederatie hoeft geen personeel te ontslaan. Het bibliotheekwerk hoeft niet te worden ingekrompen en noem maar op, een hele waslijst aan organisaties die de geplande bezuinigingen op hun werk zien verdwijnen wordt opgesomd in de socialistische tegenbegroting. Komt het kabinet met rijksbezuinigingen op de ecologische hoofdstructuur (EHS), de SP stelt voor het extra geld (1,1 miljoen euro ’s jaars) in te zetten voor een EHS-versneller.

De SP-fractie stelt de collega’s in de Provinciale Staten van Noord-Holland voor een heldere keuze: gaan we als provincie door met het onnodig oppotten van publiek geld of besteden we het aan het welzijn van de inwoners?
Het antwoord volgt tijdens het statendebat over de begroting van GS en de SP-tegenbegroting op 8 november.

Op 8 november zal SP-fractievoorzitter Dago Wellink de tegenbegroting officieel overhandigen aan Cvdk Remkes. Dit zal plaatsvinden in de statenzaal van het provinciehuis tijdens de eerste termijn van de algemene financiële en politieke beschouwingen bij de begroting 2011.

U bent hier