h

Provinciebeleid mag geen belemmering zijn voor gebruik HOV-bus

22 november 2010

Provinciebeleid mag geen belemmering zijn voor gebruik HOV-bus

De SP vraagt zich af of de cijfers die gedeputeerde Post (VVD) heeft gepresenteerd over de vervoerwaarde van de nieuwe HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum kloppen. Het is onduidelijk of het provinciebestuur bij het voorspellen van het aantal reizigers dat gebruik gaat maken van de nieuwe busverbinding rekening houdt met zijn eigen beleid. De SP maakt dat niet op uit de cijfers die de gedeputeerde aan de commissie gepresenteerd heeft. Op de herhaalde vraag van de SP tijdens de commissievergadering gaf de gedeputeerde geen antwoord.

Met de cijfers over de vervoerwaarde probeert het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks de commissie en de staten te overtuigen van het belang van die nieuwe busverbinding. Gedeputeerde Staten zijn van plan om het openbaar vervoer in de Gooi en Vechtstreek duurder te maken in de ochtend- en middagspits. Dat beleid heeft een negatieve invloed op het aantal reizigers dat met de nieuwe buslijn gaat reizen.

Daarnaast is het de vraag of Gedeputeerde Staten afzien van de mogelijkheid om het reizen met een “hoogwaardige” buslijn duurder te maken dan het reizen met andere (ontsluitende) buslijnen. Als het college het kilometertarief van de HOV-bus wil verhogen heeft dat ook een negatieve invloed op het aantal reizigers.

De SP vindt het onwenselijk als het reizen met de bus door twee maatregelen van de provincie onaantrekkelijk wordt gemaakt. Om daarover duidelijkheid te verkrijgen van het college heeft de SP schriftelijke vragen gesteld.

U bent hier