h

College maakt openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek duurder

17 november 2010

College maakt openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek duurder

Het college van Gedeputeerde Staten – bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks – blijft onduidelijk over de manier waarop de besluitvorming over tariefdifferentiatie in het openbaar vervoer in de Gooi en Vechtstreek verlopen is. De SP heeft inmiddels al drie series schriftelijke vragen moeten stellen over dit onderwerp. Voor de derde keer blijft het college vaag en worden bepaalde vragen niet beantwoord. Dit is onacceptabel.

In 2009 heeft het college besloten om het busvervoer in de Gooi en Vechtstreek duurder te maken in de ochtend- en middagspits. In 2010 hebben Provinciale Staten de jaarstukken over het jaar 2009 vastgesteld, waarin gesteld wordt dat er géén tariefdifferentiatie wordt ingevoerd. Het college trekt zich dus niets aan van het besluit van Provinciale Staten, het hoogste bestuursorgaan van de provincie. Het college trekt zich evenmin iets aan van het standpunt van de fracties van PvdA en GroenLinks. Net als de SP willen PvdA en GroenLinks géén tariefdifferentiatie.

Op de vraag van de SP hoe de gedeputeerden van PvdA- en GroenLinks-huize hebben gestemd geeft het college geen antwoord. Hiermee bevestigt het college het beeld dat bij sommigen al bestond: de fracties van PvdA en GroenLinks mogen voor de buitenwereld goede sier maken door te protesteren tegen de plannen. De PvdA- en GroenLinks-gedeputeerden echter stemmen in het college gewoon vóór de plannen voor duurder openbaar vervoer. Goed om te weten voor de inwoners van Noord-Holland die op 2 maart 2011 naar de stembus mogen.

U bent hier