h

Niet nog een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder

2 november 2010

Niet nog een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder

Volgens een artikel in Het Parool en in de plaatselijke Weekkrant Amstelveen heeft gedeputeerde Post (VVD) uitspraken gedaan over het aanleggen van een nieuwe weg dwars door de Bovenkerkerpolder. Die uitspraken leiden tot veel onrust. De SP is tegen het aanleggen van nóg een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder. Deze polder is een erkend natuur- en stiltegebied en grenst aan het Groene Hart. Het feit dat het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks hier toch al een nieuwe weg - de omgelegde N201 - aanleggen is al erg genoeg.

Het aanleggen van nog een nieuwe weg moet dus voorkomen worden. Als de plannen voor een golfbaan al tot zo veel maatschappelijk protest leiden, is een nieuwe weg volgens de SP helemaal uit den boze. Wij hebben Gedeputeerde Staten met schriftelijke vragen ter verantwoording geroepen. De vragen luiden als volgt.

1. Wat heeft gedeputeerde Post precies gezegd over een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder?

2. Wanneer heeft zij dat gezegd en in welk gezelschap?

3. Zijn de uitspraken namens het college gedaan of namens de individuele portefeuillehouder?

4. Waarom zouden Gedeputeerde Staten en/of gedeputeerde Post een nieuwe weg dwars door een erkend natuur- en stiltegebied, grenzend aan het Groene Hart, willen aanleggen?

5. Zijn de gedeputeerden van PvdA en GroenLinks het eens met het aanleggen van een nieuwe weg dwars door de Bovenkerkerpolder?

6. Klopt het dat een woordvoerder van de provincie naderhand gezegd heeft dat het slechts een ideetje zonder status van gedeputeerde Post is?

7. Wat vindt het college ervan dat individuele gedeputeerden luchtballonnetjes oplaten die zoveel ophef veroorzaken?

U bent hier