h

Nieuws uit 2013

5 december 2013

SP heeft vragen over sluiten N196 bij uitbreiding winkelcentrum Uithoorn

De SP wil van gedeputeerde staten van Noord-Holland weten of zij akkoord gaan met het knippen van de provinciale weg N196 in Uithoorn. Deze knip is nodig voor het plan om het Dorps­centrum en het Amstelplein tot één geheel te maken. De gemeente wil de weg bebouwen met nieuwe winkels en parkeerplaatsen. Statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman willen ook weten of de provincie tegen Uithoorn gaat optreden als er in het centrum van Uithoorn te veel winkelruimte bijkomt.

Lees verder
4 december 2013

Geen provinciale inmenging bij fusie en samenwerking

De SP vindt dat de provincie recht moet doen aan provinciaal beleidskader herindeling, en zich dus niet ongevraagd moet opdringen aan de IJmondgemeentes die samenwerking overwegen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "In het beleidskader staat duidelijk dat herindelingen van onder op moeten komen, gemeentes moeten zelf met die wens bij de provincie aankloppen, voordat de provincie actie onderneemt. Dat is een goed uitgangspunt maar daar moet de provincie zich dan wel aan houden. 

Lees verder
13 november 2013

SP-enquête: overgrote meerderheid buspassagiers Texel tegen belbusproef

Bijna negentig procent van de busreizigers op Texel is tegen een proef met belbussen. Zij zijn zeer tevreden met de gewone bussen die nu over het eiland rijden. Dit blijkt uit enquêtes die statenleden van de SP in de bus hebben gehouden onder de passagiers.

Lees verder
14 oktober 2013

Buslijn 29 Texel bedreigd

Half december zou de provincie een deel van het busnet op Texel willen vervangen door belbusjes of taxi's. Maar krap twee maanden voor de start weten passagiers en buschauffeurs nog steeds niet precies waar ze aan toe zijn. SP-statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Lees verder
1 oktober 2013

Provincie moet afschieten katten niet toestaan

Het gemeentebestuur van Texel wil de zwerfkatten op het eiland afschieten, omdat de asiels vol zitten en de zwerfkatten schade aanrichten aan de natuur. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Er zijn legio andere mogelijkheden om het aantal katten op Texel terug te dringen, als ze overlast geven. Texel grijpt meteen naar het jachtgeweer. Dat vinden wij te gemakkelijk. De provincie Noord-Holland mag dit niet toestaan."

Lees verder
22 september 2013

Provincie houdt rapport geheim uit angst voor succes bezwaren tegen megastallen

Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen dat de provincie Noord-Holland geheime stukken over megakippenstal Meerkip openbaar maakt. Het provinciebestuur wil de stukken geheim houden, omdat hij vreest dat op grond van die stukken tegen vergelijkbare gevallen als Meerkip met succes bezwaar kan worden gemaakt. De drie partijen vinden dit een zeer vreemd argument. Geheimhouding is niet bedoeld om te voorkomen dat mensen die kennelijk gelijk hebben hun gelijk ook kríjgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier