h

Nieuws uit 2013

10 september 2013

Provincie geeft SP gelijk: Wagenpark kan kleiner

Provincie Noord-Holland heeft vandaag moeten toegeven dat het eigen wagenpark veel kleiner kan, en dat de leden van het provinciebestuur ook best af en toe van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "Heel goed dat de provincie nu eindelijk tot inkeer komt en ons in het gelijk stelt. Wij hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het -vergeleken met andere provincies- exorbitant grote en dure wagenpark van Noord-Holland. Zeven wagens, voor elk van de zeven bestuurders van de provincie een, is niet nodig. Dat geeft de provincie nu ook toe: het wagenpark gaat van 7 naar 4 auto's en het aantal chauffeurs van 8 naar 4. Dat scheelt de burger een paar centen!"

Lees verder
29 augustus 2013

Fijnstofalarm laat provinciebestuur Noord-Holland niet harder lopen.

Het provinciebestuur ziet geen aanleiding om van de ingeslagen weg af te wijken nadat onderzoek heeft aangetoond dat het risico op longkanker ruim 20 procent hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Alle alarmbellen hadden moeten afgaan toen dat rapport deze zomer werd gepubliceerd, maar zelfs de aanjaagrol tot een krachtiger beleid samen met andere overheden wil het provinciebestuur niet op zich nemen. Dat is onverantwoord voor de inwoners van Noord-Holland.”

Lees verder
20 augustus 2013

Meer duidelijkheid gevraagd over verkeerseducatie

De statenfractie van de SP wil dat er duidelijkheid komt over verkeerseducatie. Een zoektocht naar wie wat doet liet zien dat die duidelijkheid ontbreekt. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Verkeersveiligheid is een groot goed. Nog belangrijker is de verkeersveiligheid voor onze jeugd. De provincie heeft van het rijk daar een rol in gekregen, maar die rol is niet altijd even duidelijk. Ook niet bij verkeerseducatie. ”

Lees verder
20 augustus 2013

Krachtiger aanpak fijnstof nodig

Het provinciebestuur moet als aanjager optreden om fijnstof krachtiger aan te pakken. Samen met andere overheden kan dan beter opgetreden worden tegen de schadelijke gevolgen, nu gebleken is dat de kans op longkanker ruim 20 procent hoger kan uitvallen dan tot nu toe werd gedacht. SP-stetenlid Remine Alberts: “Deze getallen zijn zó verontrustend dat ook dit stadsbestuur ze niet kan negeren. De inwoners van Noord-Holland verdienen een betere bescherming.”

Lees verder
17 juli 2013

Help leegstand winkelstraten tegen te houden

De SP wil dat provincie Noord-Holland samen met gemeenten de winkelleegstand aanpakt. SP-statenlid Marnix Bruggeman: “Er komen door de crisis steeds meer winkels in winkelstraten en buurtwinkelcentra leeg te staan. In kleinere plaatsen verdwijnt op die manier soms het hele winkelbestand. Dat is echt zorgelijk. Mensen moeten op zijn minst op een aanvaardbare afstand van hun woning hun dagelijkse boodschappen kunnen doen."

Lees verder
27 juni 2013

Werkreizen Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk met openbaar vervoer

De SP vindt dat Gedeputeerde Staten (GS) een voorbeeld moeten nemen aan hun collega's in Zuid-Holland en dus vaker de trein moeten pakken. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "GS pakken nu of de dienstauto of een taxi, als er geen chauffeur beschikbaar is. Het openbaar vervoer wordt door GS niet gebruikt, terwijl dat wel mogelijk is. Kijk maar naar Zuid-Holland, daar nemen ze ook af en toe de trein. Het college van Noord-Holland gedraagt zich als een prinses op de erwt."

Lees verder

Pagina's

U bent hier