h

Nieuws uit 2013

7 mei 2013

Houd ferry in de vaart

De SP wil dat opnieuw wordt bekeken of de draagvleugelboot IJmuiden-Amsterdam toch kan blijven varen, nu uit een door o.a. de SP gehouden enquete onder honderden ferrypassagiers blijkt dat bijna 100% voor behoud van de ferry is. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "De ferry voldoet duidelijk aan een behoefte en nog belangrijker: 57% van de passagiers geeft aan dat bus 82 voor hen geen alternatief is. Zij gaan dus voortaan met de auto en de wegen naar Amsterdam zijn al zo verstopt. Allerlei redenen om nog eens goed te kijken of de ferry niet toch in de vaart kan blijven."

Lees verder
29 april 2013

SP wil herbezinning kernreactor Pallas (Petten)

De Noord-Hollandse statenfractie van de SP vindt het noodzakelijk dat opnieuw gekeken wordt naar de besteding van de 40 miljoen die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor de nadere uitwerking van het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure voor de nieuwe kernreactor Pallas in Petten. SP-statenlid Dago Wellink: ”Blijkens nieuw onderzoek kunnen de isotopen die nodig zijn voor medische doeleinden ook zonder kernreactor gemaakt worden. Dus ook zonder de gevaren die aan kernenergie kleven. Als dat zo is, dan is het dus niet meer nodig een nieuwe kernreactor te bouwen. De provincie moet dan een deel van die 40 miljoen voor onderzoek naar die alternatieve methode inzetten, in plaats van voor deze gedateerde methode.”

Lees verder
25 april 2013

SP Statenfractie ondersteunt protest tegen Masterplan 'detentie' van staatssecretaris Fred Teeven

Op 25 april vond aan het Spui in Den Haag een grote demonstratie van werkenden in Penitentiaire Inrichtingen (PI's) plaats. Zij protesteerden tegen de plannen van staatssecretaris Teeven om onder meer 26 inrichtingen te sluiten en wijziging te brengen in de manier waarop met delinquenten in de toekomst moet worden omgegaan (meer mensen op een cel en elektronisch enkelbandje van vele andere delinquenten). Zo'n 3700 banen komen door dit plan op de tocht te staan. Banen van hooggekwalificeerd en specialistisch personeel dat vaak onder moeilijke omstandigheden haar werk moet doen. Ook de statenfractie van de SP was present om de demonstranten te ondersteunen.

Lees verder
11 april 2013

Statenbrede erkenning van zorgen SP over gevolgen sluiting gevangenissen

Provinciale Staten Noord-Holland geven SP gelijk: sluiting van de gevangenissen zoals het rijk wil, zal ongewenste gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de veiligheid. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "Alle partijen in Noord-Holland zijn het met ons eens, dat het plan van staatssecretaris Teeven om in Noord-Holland de gevangenissen in Heerhugowaard en Haarlem te sluiten, onaangename gevolgen zal hebben. Honderden mensen zullen hun baan verliezen en het wordt ook ronduit onveiliger als meerdere criminelen in 1 cel worden geplaatst of in plaats van celstraf een enkelband krijgen en verder aan hun lot worden overgelaten. De provincie gaat deze breed gedragen zorgen van de partijen overbrengen aan het kabinet. Teeven zal die plannen dus moeten wijzigen en dat is winst."

Lees verder
8 april 2013

Marnix Bruggeman vervangt Fred Gersteling

Vandaag is Marnix Bruggeman geinstalleerd als statenlid voor de SP. Marnix Bruggeman vervangt Fred Gersteling die in de vorige statenvergadering om persoonlijke redenen afscheid heeft genomen als statenlid. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "Wij zijn heel blij dat Marnix bereid was Fred op te volgen. Hij is net zo kundig en breed geinteresseerd als Fred Gersteling dat altijd was. Dat Fred ons heeft verlaten blijft natuurlijk jammer. Hij had veel kennis. We zijn hem dan ook erg dankbaar dat hij zes jaar lang voor de SP in de Staten heeft willen zitten. "

Lees verder
3 april 2013

Roemernorm moet ook in Noord-Holland de standaard worden

De SP wil dat Provincie Noord-Holland zich bij inhuur van externen houdt aan de Roemernorm, ofwel maximaal 10% van de totale loonsom mag voortaan nog maar besteed worden aan inhuur van externe adviseurs en interim-management. Dago Wellink: "De ministeries hebben sinds die norm bestaat, 2011, flink wat geld kunnen besparen. De provincie moet daar een voorbeeld aan nemen. In 2011 was het percentage externe inhuur in Noord-Holland bijna 40%. Foute boel dus, want het geld dat je uitgeeft aan externen, is eigenlijk allemaal verloren geld: externen zijn altijd duurder en hun kennis houd je niet vast want ze zijn maar tijdelijk. Hoog tijd om in Noord-Holland de Roemernorm als standaard vast te stellen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier