h

Nieuws uit 2005

23 december 2005

SP wil provinciale enquête Noordholland vs. Chipshol

Op 21 december heeft het Gerechtshof Amsterdam het optreden van de provincie Noord-Holland tegen gebiedsontwikkelaar Chipshol beoordeeld als onrechtmatig. De provincie is daarbij veroordeeld tot betaling van de schadevergoeding. De SP is van mening dat de leden van de Provinciale Staten dit verlies niet zonder meer kunnen accepteren. De SP stelt voor een provinciale enquête te houden waarbij de centrale vraag zou moeten zijn: Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe kunnen we een dergelijke gang van zaken voortaan voorkomen?

Lees verder
23 december 2005

Provincie vraagt aandacht voor asbest

Op 14 november diende de SP een motie in waarin de provincie werd gevraagd de asbestproblematiek serieus te nemen. De provincie nam de motie over en beloofde de gemeenten te informeren over de gevaren en wat ze er aan konden doen. Gedeputeerde Albert Moens heeft vandaag een brandbrief verstuurd aan alle gemeentes. Een eerste stap richting het oplossen van een groot probleem.

Lees verder
21 december 2005

Ook Hof Amsterdam veroordeelt provincie tot vergoeden schade Chipshol

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag het optreden van de provincie Noord-Holland tegen gebiedsontwikkelaar Chipshol beoordeeld als onrechtmatig. De provincie is veroordeeld tot betaling van de schadevergoeding. Eerder deed het gerechtshof Haarlem al een dergelijke uitspraak.

Lees verder
21 december 2005

SP-kerstpakketten dit jaar naar pension Spaarnezicht

Ieder jaar krijgen de statenleden kerstpakketten van de provincie. De SP haalt ze nooit op zodat ze bij het Leger des Heils terecht komen. Dit jaar haalt de SP ze wel op en schenkt ze aan pension Spaarnezicht, een opvang voor zwerfjongeren.

Lees verder
20 december 2005

Ambulance en brandweer samen laten uitrukken

Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er gauw eerste hulp wordt gegeven. De brandweer is vaak sneller ter plaatse en kan te hulp schieten op plaatsen waar ambulances er lang over doen. Op de Veluwe blijkt het te werken. De SP wil dat ook de Noord-Hollandse brandweer uitrukt bij een hartstilstand.

Lees verder
19 december 2005

Wooncorporatie moet zich bij haar leest houden

Gemeente Enkhuizen heeft besloten welzijnsstichting Breedband op te laten gaan in een wooncorporatie. Dat betekent dat welzijnstaken die Breedband vroeger uitvoerde, vanaf 1 maart 2006 door de wooncorporatie moeten worden uitgevoerd. Op dit moment beheert de corporatie al het wijkcentrum IJsselzand, inclusief de aansturing en exploitatie. Dat werd vroeger door Breedband gedaan op basis van een subsidie die ze van de gemeente ontvingen. De gemeente Enkhuizen wil nu ook de andere taken van Breedband overdragen aan de corporatie. Volgens de SP een slechte zaak, de fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier