h

Nieuws uit 2005

16 november 2005

Veiligheid gaat boven alles

Blijkens een bericht in de krant van vorige week laat de veiligheid op de ferry tussen Amsterdam en IJmuiden nog te wensen over. ‘Een half jaar nadat de Onderzoeksraad voor veiligheid de noodklok luidde over de veiligheid van de Fast Flying Ferry's op het Noordzeekanaal, zijn aan boord de aanbevolen maatregelen nog niet genomen.'

Lees verder
11 november 2005

Provinciale Milieuklachtenlijn te weinig bekend

De provinciale Milieuklachtenlijn blijkt nauwelijks bekend te zijn. Dat bleek weer eens toen, in de Commissie Natuur en Milieu, Ake de Vries de gedeputeerde vroeg de milieudienst eens langs te laten gaan bij het Zaanse Nauerna, waar van alles fout lijk te zijn. Waarom de omwonenden de speciale Provinciale Milieuklachtenlijn niet hadden gebeld, was de tegenvraag. De SP kon daar geen antwoord opgeven, want ja dat is onze zaak niet, maar het zet wel te denken.

Lees verder
11 november 2005

Opnieuw geheimzinnigheid rond Wieringerrandmeer

Op 3 oktober en 9 november waren er besloten bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden van Wieringen en Wieringermeer, Statenleden van de provincie Noord-Holland en lokale bestuurders. Op 9 november werd de bijeenkomst bezocht door SP-Statenlid Ake de Vries met Mart Haaksma, inwoner van de gemeente Wieringen, als assistent. Na een half uur interne discussie werd aangekondigd dat Mart Haaksma de bijeenkomst diende te verlaten.

Lees verder
9 november 2005

SP wil onderzoek naar asbest in Zaanstreek

Op 4 november is in Goor een onderzoek van het ministerie van VROM gepresenteerd naar het voorkomen van mesothelioom (longvlieskanker veroorzaakt door asbest) onder vrouwen in de regio Goor in Twente. De uitkomsten van dit onderzoek zijn schrikbarend; in de regio Goor zijn - tussen 1989 en 2003 - 19 vrouwen overleden aan asbest in het milieu. Dit rapport vormt een wetenschappelijke onderbouwing van de mening van het Comité Asbestslachtoffers dat de wegen en paden in Goor mesothelioom kunnen veroorzaken.

Lees verder
9 november 2005

Bus 136 in Diemen blijft rijden!

De ROA heeft besloten buslijn 136 nog tot medio december 2007 te laten rijden. De actie van o.a. de SP heeft succes gehad!

Lees verder
9 november 2005

Onveilig leerlingenvervoer mag niet

Er blijkt dat rolstoelen in het leerlingenvervoer vaak niet worden vastgemaakt. De SP vindt het zorgelijk dat bij het rolstoelvervoer niet alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier