h

Nieuws uit 2005

13 oktober 2005

Snoepreisje: Borrelen met poldergenoten in Brussel

De Statenleden van Commissie ELE (Europa, landbouw en economie) reizen om de zoveel tijd naar Brussel. Dat is nodig zegt de statenmeerderheid, want wij moeten weten wat er in Europa gebeurt. Op 22 en 23 november zal de commissie weer haar koffers pakken om naar Brussel te reizen. Dit keer niet om met Brusselse collega's te praten, maar gewoon met collega's uit Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Lees verder
9 oktober 2005

Snoepreisje: Antwerpen en Londen

De statenCommissie Verkeer gaat binnenkort naar Antwerpen en Londen. Vier dagen in totaal is men weg. Een volstrekt zinloze reis van volksvertegenwoordigers, waarbij vooral veel aan de inwendige en zich amuserende mens wordt gedacht, die ook nog eens belastend is voor het milieu. Dat alles voor heel veel belastingcenten.

Lees verder
8 oktober 2005

Buitenlandse werkreis = snoepreis

Per statencommissie mogen Statenleden per periode van vier jaar een buitenlandse reis maken. Volgens de statenleden die altijd en eeuwig graag met deze reizen meegaan, is het een echte werkreis. De SP gaat vanaf nu alle reizen die gemaakt worden op de site vermelden, zodat de kiezers kunnen zien, waar al hun goede belastinggeld aan op gaat.

Lees verder
7 oktober 2005

SP tegen verhoging rittenprijs OV-taxi

De provincie heeft besloten met ingang van 1 oktober de tarieven van de West-Friese OV-taxi voor de gebruikers met maar liefst een vijfde te verhogen. De SP heeft gisteren in de Commissie WVV aan gedeputeerde Mooij gevraagd om opheldering over deze prijsverhoging.

Lees verder
6 oktober 2005

Staten: vaak praten over niets

Praten over niets, komt dat voor, in Haarlem?! Ja, dat komt voor. Gisteren bij de statencommissie Sociale Infrastructuur was het weer eens raak en dat ook meteen goed, onderwerp van gesprek was namelijk de vergaderdata van de Commissie. De VVD had liefst gewild dat de vergadering met dit -o zo belangrijke- punt begon. En dat terwijl er veel bezoek was voor het agendapunt Extra Investeringsimpuls, dat zwart op wit op het uitgereikte A4-tje als eerste stond geagendeerd.

Lees verder
6 oktober 2005

Provincie sponsort ABN-Amro-paleis

De meerderheid in de staten is het eens met het voorstel van de provincie het Amsterdamse Stedelijk Museum met 3 miljoen euro te helpen bij de bouw van de nieuwe vleugel. De SP is tegen. Niet omdat cultuur en kunst zonder overheidssubsidie kunnen, maar omdat de SP geen geld wil pompen in iets wat meer en meer in handen komt van het bedrijfsleven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier