h

Nieuws uit 2012

20 december 2012

Benoeming Meijdam moet teruggedraaid worden

Met de benoeming van Henry Meijdam in de gebiedscommissie AGV heeft het provinciebestuur een domme zet gedaan. Deze moet worden teruggedraaid, vinden de fracties van SP en GroenLinks in provinciale staten van Noord-Holland. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Zó kort na het ongezouten rapport Schoon Schip over de bestuurscultuur in Noord-Holland één van de meestgenoemde figuren in dat rapport benoemen in een publieke functie doet dat schone schip lijken op een modderschuit.”

Lees verder
20 november 2012

Side-letter collegeakkoord: opheldering gevraagd

De SP wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten of het huidige college van GS naast het programakkoord ook een side-letter kent. SP-statenlid Dago Wellink: “Het College dat hiervoor zat, dat waar Hooijmaijers het hoofd van vormde, kende niet alleen een programakkoord maar ook een –geheime- side-letter. Daar stonden extra afspraken in tussen de collegepartijen. Als dit college ook onderling afspraken heeft gemaakt, willen wij dat weten. Dat scheelt uren voor niets vergaderen.”

Lees verder
15 november 2012

Voorbereiding transitie jeugdzorg maakt goede start

Op initiatief van de SP gaat de provincie de door het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg actief onder de aandacht brengen van Noord-Hollandse gemeentes. SP-statenlid Colette Sacco: "Met deze indicatoren kun je de kwaliteit van de verleende jeugdzorg beoordelen. Die zijn dus heel belangrijk. Wij zijn blij dat de provincie dat met ons eens is."

Lees verder
12 november 2012

Provincie gaat echt schoon schip maken

Het provinciebestuur heeft de SP toegezegd ook bij besluiten die in het verleden zijn genomen en nu in uitvoering komen, te kijken of in de tot standkoming van die besluiten alles wel helemaal volgens de regels is gegaan. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "De bestuurscultuur in Noord-Holland liet in de periode 2003-2011 te wensen over. Het bestuur stond met name vanaf 2007 sterk onder invloed van gedeputeerde Hooijmaijers, tegen wie nu een strafrechtelijk onderzoek loopt en die zich als gedeputeerde als een despoot opstelde. Zo lang we niet weten of een besluit uit die tijd rechtmatig, zonder geritsel, tot stand is gekomen, kun je die besluiten niet in uitvoering brengen. De provincie is dat met ons eens en gaat alle besluiten tegen het licht houden."

Lees verder
1 november 2012

Kritische houding SP onderschreven door rapport Schoon Schip

De kritische houding van de SP tegenover allerlei (bouw)projecten had door collegeleden en –fracties serieus genomen moeten worden. Het rapport van de commissie Schoon Schip, die onderzoek deed naar de bestuurscultuur in de provincie Noord-Holland, geeft aan dat er slechts werd aangehoord. Fractievoorzitter Remine Alberts: “De commissie geeft in haar rapport aan dat onze fractie in het verleden terecht een zeer kritische houding heeft aangenomen en dat door de houding van college en collegepartijen om niets met die kritiek te doen of deze zelfs weg te honen een situatie heeft kunnen groeien waarin allerlei misstanden konden plaatsvinden. Ik zie dat als erkenning.”

Lees verder
11 oktober 2012

Zorgen over Schoon Schip bij start rechtzaak tegen Hooijmaijers

‘Schoon Schip’ mag niet in gevaar komen doordat het Openbaar Ministerie besloten heeft oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) te vervolgen. Op 18 oktober is de eerste zitting van de rechtbank, het rapport van de onderzoekscommissie verschijn vóór 31 oktober. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Wanneer een zaak onder de rechter is doen bestuurders meestal geen uitspraken en dat zou in dit geval slecht uitkomen, omdat Schoon Schip onderzoek doet naar de bestuurscultuur in deze provincie, een cultuur die oud-gedeputeerde Hooijmaijers nooit een strobreed in de weg legde. Men had zelfs bewondering voor zijn manier van werken”

Lees verder

Pagina's

U bent hier