h

Voorbereiding transitie jeugdzorg maakt goede start

15 november 2012

Voorbereiding transitie jeugdzorg maakt goede start

Op initiatief van de SP gaat de provincie de door het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg actief onder de aandacht brengen van Noord-Hollandse gemeentes. SP-statenlid Colette Sacco: "Met deze indicatoren kun je de kwaliteit van de verleende jeugdzorg beoordelen. Die zijn dus heel belangrijk. Wij zijn blij dat de provincie dat met ons eens is."

Het rijk heeft besloten dat gemeentes voortaan verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Ofwel, de Jeugdzorg gaat over van de provincie naar de gemeente. De provincie is tijdig begonnen dit zogenaamde transiitieproces in gang te zetten. De instellingen, de gemeentes, en de belangenorganisaties zijn daarbij allemaal door de provincie betrokken. Sacco:"Continuïteit van zorg en behoud van expertise zijn van cruciaal belang voor een geslaagde transitie. De SP heeft het gevoel dat het kader dat de provincie heeft ontworpen voor de transitie van de jeugdzorg een goede basis vormt."

U bent hier